web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Catedrala Ortodoxă din Orăștie, "Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil"


Catedrala Ortodoxă
"Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil"

Ținutul Orăștiei, picior de plai ardelenesc, a cunoscut din cele mai vechi timpuri o puternică viață spirituală creștin-ortodoxă. Continuitatea și statornicia ortodoxiei pe aceste meleaguri trebuie asociată și cu preocupările anumitor comunități de a-și construi lăcașuri de cult pe măsura nevoilor spirituale ivite.

Având în vedere că romanii ortodocși erau majoritari în acest oraș, Pr. Prot. Ioan Moța, împreună cu edilii și locuitorii urbei, încep în anul 1936 construcția unei monumentale biserici în centrul orașului.

Lucrările au durat până în anul 1943, iar la contribuția bănească a credincioșilor s-au adăugat ajutoare primite de la Societatea "Mica" din Brad, jud. Hunedoara, Liceul "Aurel Vlaicu" din Orăștie, Regimentul Infanterie, însă cel mai însemnat sprijin a venit din partea "Băncii Ardelene" din Orăștie și din partea Băncii Naționale.

Biserica este unicat în arhitectura bisericească, fiind o combinație de mai multe stiluri arhitectonice (romanic, gotic, bizantin). Este unică și prin faptul că, spre deosebire de celelalte lăcașuri de cult construite în stil predominant bizantin, are un singur turn (de factură gotică).

CONSTRUCȚIA BISERICII

Biserica este costruită după planurile arh. George Cristinel, lucrarea fiind realizată de Casa de Construcții "Întreprinderile Tehnice Tiberiu Eremia" din București. Piatra de temelie și hrisovul comemorativ au fost așezate în luna august a anului 1936. Materialele folosite au fost cărămida refractară de la Sântimbru (jud. Alba) și beton armat, iar tencuiala este executată în terasit.

Sfințirea s-a făcut la 2 sept. 1945 de către I.P.S. Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de 32 de preoți.


"Dreptul Judecător"

Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil
PICTURA

De factură neobizantină, pictura a fost realizată în tehnică frescă, între anii 1940-1942 de către pictorul Dimitrie Belisare din București.

Pictura din pridvor și din pronaos a fost refacută între anii 2000-2001 de către D-l Ioan Preduț din Orăștie, tot în stil neobizantin.

SCULPTURA

Sculptorul Anghel Dima din București a realizat iconostasul, candelabrul și scaunele, între 1940–1942. Au fost executate în lemn de tei alb, nuc și paltin, iar candelabrul este din lemn de tei alb și fier forjat. Poleirea iconostasului și a candelabrului cu șlagmetal s-a făcut de poleitorul Dimitrie Rădulescu.

CLOPOTELE

În număr de 5, au fost turnate în bronz la Sibiu, iar valoarea lor a fost, la valuta anului 1939, de 575000 lei. Pe lângă cele două clopote, biserica mai este înzestrată și cu două toace, una de lemn și cealaltă, mai mică, de fier.


În prezent, biserica cu hramul "Sf. Arh. Mihail și Gavriil" deservește parohia Orăștie I, parohie ce ocupă o treime din suprafața orașului și are sub oblăduire spirituală peste 2900 de familii.

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori