web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  175 2018.07.26 privind aprobarea deplasării unei delegații a Municipiului Orăștie în orașul înfrățit Criuleni - Republica Moldova în perioada 23-28 august 2018 Descarca
  174 2018.07.26 privind reglementarea circulației în Centrul vechi al municipiului Orăștie Descarca
  173 2018.07.26 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții "Amenajarea zonei centrale protejate - Piața Victoriei și realizarea unui parcaj adiacent în municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  172 2018.07.26 privind aprobarea proiectului
"Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei"
Descarca
  171 2018.07.26 privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul II al anului 2018 Descarca
  170 2018.07.26 privind completarea HCL nr.42/2018 referitoare la aprobarea cotizațiilor Municipiului Orăștie pentru anul 2018 Descarca
  169 2018.07.26 privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al Municipiului Orăștie în domeniul privat al acestuia Descarca
  168 2018.07.26 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2018 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegații din orașul înfrățit Jerash - Iordania în perioada 13-17 august 2018 Descarca
  167 2018.07.26 privind aprobarea Documentației Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Desființare și a devizului general pentru obiectivul "Desființare clădire fiziologie și clădire anexă situate pe strada Nicolae Bălcescu, nr.16 din municipiul Orăștie, județul Hunedoara" Descarca
  166 2018.07.26 privind modificarea HCL nr.157/2018 referitoare la darea în administrarea Spitalului Municipal Orăștie a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Orăștie, str.N.Bălcescu, nr.18 Descarca
  165 2018.07.26 privind abrogarea a două poziții din anexa la HCL nr.105/2017 referitoare la aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a terenurilor situate în Orăștie, str.Pricazului și str.Mureșul aferente chioșcurilor amplasate în zonele respective Descarca
  164 2018.07.26 privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparații la imobilul din municipiul Orăștie situat în str.Nicolae Bălcescu, nr.9 Descarca
  163 2018.07.26 privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparații la imobilul din municipiul Orăștie situat în str.Gheorghe Barițiu, nr.7 Descarca
  162 2018.07.26 privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparații la imobilul din municipiul Orăștie situat în Piața Victoriei, nr.1 Descarca
  161 2018.07.26 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018 Descarca
  160 2018.07.26 privind modificarea HCL nr.47/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Orăștie Descarca
  159 2018.07.26 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 Descarca
  158 2018.07.26 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăștie pe anul 2018 Descarca
  157 2018.07.13 privind darea în administrarea Spitalului Municipal Orăștie a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Orăștie, str.N.Bălcescu, nr.18 Descarca
  156 2018.07.13 privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.18/2018 referitoare la atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Orăștie a terenurilor aferente unor străzi Descarca

Pagina: 1 din 178  Înregistrări: 3550
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori