web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  61 2020.04.30 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al Municipiului Orăștie Descarca
  60 2020.04.30 privind aprobarea unui schimb de locuințe construite din fonduri ANL situate în blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăștie Descarca
  59 2020.04.30 privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I al anului 2020 Descarca
  58 2020.04.30 privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 Descarca
  57 2020.04.30 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăștie pe anul 2020
Descarca
  56 2020.04.30 privind modificarea art.2 al H.C.L. nr.31/2020 referitoare la aprobarea cotizațiilor Municipiului Orăștie pentru anul 2020 Descarca
  55 2020.04.30 privind completarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în municipiul Orăștie aprobat prin H.C.L nr.99/2007 Descarca
  54 2020.04.30 privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al Primăriei municipiului Orăștie și Serviciile publice subordonate Consiliului Local Descarca
  53 2020.04.30 privind majorarea capitalului social al S.C. Activitatea Goscom S.A. Orăștie și acceptarea primirii unui nou acționar Descarca
  52 2020.04.30 privind abrogarea parțială a H.C.L. nr. 21/2020 referitoare la inventarierea unui teren intravilan în proprietatea privată a Municipiului Orăștie Descarca
  51 2020.04.30 privind propunerea restituirii unui teren foștilor proprietari Descarca
  50 2020.04.30 privind alipirea unor imobile situate în intravilanul municipiului Orăștie Descarca
  49 2020.04.30 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăștiei" R.A Orăștie pe anul 2020 Descarca
  48 2020.04.30 privind aprobarea contului de încheiere a execuției bugetare pentru anul 2019 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăștiei" R.A. Orăștie Descarca
  47 2020.04.30 privind modificarea HCL nr.163/2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie, Instituțiilor și Serviciilor publice aparținătoare Consiliului Local al municipiului Orăștie Descarca
  46 2020.04.30 privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public de Gospodărire Comunală Orăștie
Descarca
  45 2020.04.30 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2021 Descarca
  44 2020.04.09 privind majorarea capitalului social al S.C. Activitatea Goscom S.A. Orăștie și acceptarea primirii unui nou acționar Descarca
  43 2020.04.09 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul - Ansamblul urban "Str.D.Stanca", monument istoric din Municipiul Orăștie, strada D.Stanca, nr.9, județul Hunedoara Descarca
  42 2020.04.09 privind completarea art.41 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului local al municipiului Orăștie, aprobat prin HCL nr.170/2004 Descarca

Pagina: 1 din 201  Înregistrări: 4016
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori