web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  114 2018.04.27 privind aprobarea înființării unui Centru comunitar de învățare permanentă în parteneriat cu Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" din Municipiul Orăștie Descarca
  113 2018.04.27 privind aprobarea documentației - Studiu de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construire locuințe sociale cu centru educațional și îmbunătățirea infrastructurii publice urbane în municipiul Orăștie, județul Hunedoara" Descarca
  112 2018.04.27 privind aprobarea modificării acordului de parteneriat între U.A.T Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al municipiului Orăștie și U.A.T Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara în vederea promovării proiectului "Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură Alexandru Grozuță, transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăștie" aprobat prin HCL nr.79/2018 Descarca
  111 2018.04.27 privind aprobarea devizului general centralizat și a fișei pentru proiectul "Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță", transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăștie" Descarca
  110 2018.04.27 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță" din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional" Descarca
  109 2018.04.27 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare strada Dacilor din municipiul Orăștie, județul Hunedoara" Descarca
  108 2018.04.27 privind modificarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare strada Dacilor din municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" aprobate prin HCL nr.57/2018 Descarca
  107 2018.04.27 privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I al anului 2018 Descarca
  106 2018.04.27 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2018 în vederea organizării Festivalului național de epigrame și literatură umoristică "Dacul Vesel", ediția a I-a Descarca
  105 2018.04.27 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2018 în vederea organizării "Zilei Internaționale a Copilului" Descarca
  104 2018.04.27 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2018 în vederea organizării "Maialului Orăștian" Descarca
  103 2018.04.27 privind dezmembrarea unui imobilul situat în intravilanul municipiului Orăștie, în trei loturi distincte Descarca
  102 2018.04.27 privind dezmembrarea unui imobilul situat în intravilanul municipiului Orăștie,
în două loturi distincte
Descarca
  101 2018.04.27 privind aprobarea menținerii rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Orăștie, pentru anul școlar 2018-2019 Descarca
  100 2018.04.27 privind transformarea unor funcții publice vacante din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăștie, Direcția Tehnică, Serviciul "Administrarea domeniului public și privat", Biroul "Dezvoltare locală și proiecte", respectiv Compartiment "Fond locativ și relația cu asociațiile de proprietari" Descarca
  99 2018.04.27 privind însușirea raportului de evaluare și a vânzării prin licitație publică a terenului intravilan situat în Orăștie, str.Unirii, nr.30 Descarca
  98 2018.04.27 privind însușirea raportului de evaluare și a vânzării terenului intravilan situat în Orăștie, str.dr.Stelian Ivașcu, nr.17 Descarca
  97 2018.04.27 privind aprobarea notelor conceptuale pentru obiectivele de investiții "Construcție bloc locuințe cu 40 unități locative în Orăștie, str.N.Titulescu, nr.86" și "Construcție locuințe de serviciu în regim de înălțime P+2E cu 16 unități locative destinate închirierii în Orăștie, str.Plantelor, nr.2, Județul Hunedoara" Descarca
  96 2018.04.27 privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectului "Reabilitare, modernizare și dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăștie" Descarca
  95 2018.04.27 privind modificarea H.C.L nr.294/2017 referitoare la aprobarea cuantumului de majorare în anul 2018, a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.N.Bălcescu, nr.2 din municipiului Orăștie Descarca

Pagina: 1 din 175  Înregistrări: 3489
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori