web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  17 2017.01.26 privind modificarea HCL nr.102/2016 referitoare la numirea membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal "Dacia Orăștie 2010" Descarca
  16 2017.01.26 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al d-lui ȘUȚĂ VIRGIL și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta Descarca
  15 2017.01.26 privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice și sportive ce se vor desfășura pe parcursul anului 2017 în municipiul Orăștie Descarca
  14 2017.01.26 privind propunerea restituirii unor terenuri foștilor proprietari Descarca
  13 2017.01.26 privind propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Orăștie Descarca
  12 2017.01.26 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția locală a Municipiului Orăștie în anul 2017 Descarca
  11 2017.01.26 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local prestate de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat Descarca
  10 2017.01.26 privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în Orăștie, str.N.Bălcescu, nr.16, ca sediu pentru Partidul Național Liberal - Organizația Orăștie Descarca
  9 2017.01.26 privind atribuirea cu chirie a unui spațiu situat în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr.16 cu destinația birou parlamentar
Descarca
  8 2017.01.26 privind atribuirea cu chirie a unei locuințe din imobilul situat în municipiul Orăștie, str.Gheorghe Doja, nr.51, apartamentul nr.3 Descarca
  7 2017.01.26 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.3 din municipiul Orăștie, str.Pricazului Descarca
  6 2017.01.26 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale aflate în proprietatea sau administrarea municipiului Orăștie destinate închirierii Descarca
  5 2017.01.26 privind validarea mandatului unui consilier Descarca
  4 2017.01.09 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al d-lui URIȚESCU MARIUS FLORIN și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta Descarca
  3 2017.01.09 privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2017, a impozitului pe clădirile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Orăștie Descarca
  2 2017.01.09 privind utilizarea în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local al municipiului Orăștie Descarca
  1 2017.01.09 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 Descarca
  213 2016.12.29 privind modificarea HCL nr.177/2016 referitoare la modificarea HCL nr.59/2016 privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2016 capitolul 67.02 "Cultură, recreere și religie" pentru fiecare manifestare aprobată în "Programul manifestărilor culturale, artistice și sportive" ce se vor desfășura pe parcursul anului 2016 în municipiul Orăștie Descarca
  212 2016.12.29 privind constatarea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale Orăștie pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare Descarca
  211 2016.12.29 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul - "Prelungire strada Viitorului din municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca

Pagina: 1 din 154  Înregistrări: 3072
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori