web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  87 2020.07.01 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I" S.A, a amplasamentului situat în Municipiului Orăștie și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Modernizarea Stadionului Mecanica din Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  86 2020.07.01 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Modernizarea Stadionului Mecanica din Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  85 2020.06.25 privind aprobarea preluării în folosință gratuită, prin contract de comodat a unui teren în vederea implementării proiectului "Amenajarea zonei centrale protejate - Piața Victoriei și realizarea unui parcaj adiacent în Municipiul Orăștie" Descarca
  84 2020.06.25 privind propunerea restituirii unor terenuri foștilor proprietari Descarca
  83 2020.06.25 privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.47/2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie, Instituțiilor și Serviciilor publice aparținătoare Consiliului Local al municipiului Orăștie Descarca
  82 2020.06.25 privind darea în folosință gratuită prin contract de comodat a unor spații din imobilul situat în Municipiul Orăștie, Str. Eroilor, Nr.17 Descarca
  81 2020.06.25 privind însușirea raportului de evaluare și a vânzarii, cu drept de preempțiune, a unui teren intravilan situat în Municipiul Orăștie, Str. Viitorului, Nr.31 Descarca
  80 2020.06.25 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.33 din municipiul Orăștie, str.Pricazului Descarca
  79 2020.06.25 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Iluminat public al municipiului Orăștie, modelului de Contract-cadru de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat public al municipiului Orăștie, indicatorilor de performanță ai Serviciului de Iluminat public al municipiului Orăștie, a Studiului de oportunitate și a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat public al municipiului Orăștie Descarca
  78 2020.06.25 privind aprobarea Procedurii referitoare la acordarea înlesnirii la plată a obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice prin eșalonare la plată Descarca
  77 2020.06.25 privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 Descarca
  76 2020.06.25 privind validarea mandatului unui consilier local Descarca
  75 2020.05.28 privind acceptarea donației unui teren intravilan situat în municipiul Orăștie, str.Pricazului, f.n. Descarca
  74 2020.05.28 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Lucrări de reabilitare tehnologică a stației de tratare a apei, în Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  73 2020.05.28 privind alegerea președintelui de ședință pe perioada iunie - august 2020
Descarca
  72 2020.05.28 privind propunerea restituirii unui teren foștilor proprietari Descarca
  71 2020.05.28 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al d-lui PAȘCA IOAN și declararea ca vacant a locului de consilier local Descarca
  70 2020.05.28 privind acceptarea donației unui teren intravilan situat în municipiul Orăștie, str.Luncii, f.n. Descarca
  69 2020.05.28 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Gospodărire Comunală Orăștie Descarca
  68 2020.05.28 privind atribuirea cu chirie a unei locuințe situată în str.Primăverii, nr.8 din municipiul Orăștie Descarca

Pagina: 1 din 203  Înregistrări: 4042
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori