web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  108 2019.05.30 privind numirea reprezentantului Municipiului Orăștie în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale "Ocolul Silvic Valea Orăștiei" R.A. Descarca
  107 2019.05.30 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăștie pe anul 2019 Descarca
  106 2019.05.30 privind alegerea președintelui de ședință pe perioada iunie - august 2019
Descarca
  105 2019.05.30 privind propunerea restituirii unor terenuri foștilor proprietari Descarca
  104 2019.05.30 privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăștie în anul 2019 Descarca
  103 2019.05.30 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare până la sfârșitul anului 2019 Descarca
  102 2019.05.30 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăștie pe anul 2019, în vederea susținerii activității S.M.U.R.D. Descarca
  101 2019.05.30 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 Descarca
  100 2019.05.30 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Modernizarea Stadionului Mecanica din municipiul Orăștie, județul Hunedoara" aprobați prin HCL nr.295/2018 Descarca
  99 2019.05.30 privind aprobarea conturilor de execuție bugetară și a situațiilor financiare anuale pe anul 2018 Descarca
  98 2019.05.15 privind modificarea H.C.L. nr.95/2019 referitoare la aprobarea Proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în municipiul Orăștie" Descarca
  97 2019.04.24 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2019 pentru deplasarea Grupului Folcloric "Lele de la Orăștie" al Casei de Cultură "Alexandru Grozuță" Orăștie la Festivalul Internațional de muzică și dans "MAY NOTE" de la Czestochowa - Polonia în perioada 03-07 mai 2019 Descarca
  96 2019.04.24 privind aprobarea cotizațiilor Municipiului Orăștie pentru anul 2019 Descarca
  95 2019.04.24 privind aprobarea Proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în municipiul Orăștie" Descarca
  94 2019.04.24 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice
(faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: "Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în Municipiul Orăștie"
Descarca
  93 2019.04.24 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.4 din municipiul Orăștie, str.Pricazului Descarca
  92 2019.04.24 privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I al anului 2019 Descarca
  91 2019.04.24 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2019 în vederea organizării "Zilei Internaționale a Copilului" Descarca
  90 2019.04.24 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2019 în vederea organizării "Maialului Orăștian" Descarca
  89 2019.04.24 privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2019 capitolul 67.02 "Cultură, recreere și religie" pentru fiecare manifestare aprobată în "Programul manifestărilor culturale, artistice și sportive" ce se vor desfășura pe parcursul anului 2019 în municipiul Orăștie Descarca

Pagina: 1 din 192  Înregistrări: 3821
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori