web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  70 2019.03.27 privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Orăștie Descarca
  69 2019.03.27 privind revocarea HCL nr.33/2019 referitoare la modificarea H.C.L. nr.65/2010 privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul municipiului Orăștie, pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor și zoonozelor Descarca
  68 2019.03.27 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.29/2019 referitoare la aprobarea menținerii rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Orăștie, pentru anul școlar 2019-2020 Descarca
  67 2019.03.27 privind unele măsuri de reorganizare a Clubului Sportiv Municipal "Dacia Orăștie 2010" Descarca
  66 2019.03.27 privind modificarea HCL nr.102/2016 referitoare la numirea membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal "Dacia Orăștie 2010" Descarca
  65 2019.03.27 privind modificarea art.2 al HCL nr.201/2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Orăștie în Consiliile de Administrație, în Comisia de evaluare și asigurarea calității și în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Orăștie pentru anul școlar 2018/2019 Descarca
  64 2019.03.27 privind propunerea restituirii unor terenuri foștilor proprietari Descarca
  63 2019.03.27 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2019 în vederea participării unei echipe a Liceului Teoretic "Aurel Vlaicu" Orăștie la concursul internațional INFOMATRIX 2019 Descarca
  62 2019.03.27 privind aprobarea promovării municipiului Orăștie prin publicația lunară "TRIBUNA ORĂȘTIEI" Descarca
  61 2019.03.27 privind completarea HCL nr.162/2018 referitoare la aprobarea efectuării lucrărilor de reparații la imobilul din municipiul Orăștie situat în Piața Victoriei, nr.1 Descarca
  60 2019.03.27 privind aprobarea unui schimb de locuințe construite din fonduri ANL situate în blocurile nr.82 și nr.84 din str. Pricazului municipiul Orăștie, solicitate de titularii contractelor de închiriere Descarca
  59 2019.03.27 privind aprobarea unui schimb de locuințe construite din fonduri ANL situate în blocurile nr.81 și nr.84 din str. Pricazului municipiul Orăștie, solicitate de titularii contractelor de închiriere Descarca
  58 2019.03.27 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.3 din municipiul Orăștie, str.Pricazului Descarca
  57 2019.03.27 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului - "Extinderea rețelei de distribuție apă potabilă, pe strada Gării bl.40 și strada Unirii bl.145, bl.147 în municipiul Orăștie, județul Hunedoara" Descarca
  56 2019.03.27 privind aprobarea casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în administrarea Primăriei Municipiului Orăștie, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Serviciilor Comunitare, Bibliotecii Municipale Orăștie, Casei de Cultură Orăștie, Serviciului Public de Asistență Socială Orăștie, Complexului de Servicii pentru Vârstnici Orăștie, Creșei Municipale Orăștie, Cantinei de Ajutor Social Orăștie și Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăștie Descarca
  55 2019.03.04 privind aprobarea demolării pe cale administrativă a unei construcții provizorii din Parcul Tineretului Orăștie Descarca
  54 2019.03.04 privind inventarierea unui teren intravilan în proprietatea privată a Municipiului Orăștie Descarca
  53 2019.03.04 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Municipal Orăștie Descarca
  52 2019.03.04 privind modificarea HCL nr.246/2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Proiectare și lucrări de reabilitare în vederea modernizării Spitalului Municipal Orăștie" Descarca
  51 2019.03.04 privind modificarea HCL nr.170/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al municipiului Orăștie pentru proiectul "Canalizare menajeră în sistem gravitațional și cu pompare pe străzile: Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii și Pricazului din municipiul Orăștie" Descarca

Pagina: 1 din 190  Înregistrări: 3783
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori