web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  125 2020.09.30 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2020 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegații din orașul înfrățit Fenouillet - Franța în perioada 19-23 octombrie 2020 Descarca
  124 2020.09.30 privind transformarea funcției publice vacante de Inspector, Cl. I, grad profesional principal, în personal contractual Referent, Tr. IA, în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie, Direcția "Administrație publică locală", Compartiment APL, Secretariat, Arhivă, Protocol Descarca
  123 2020.09.30 privind propunerea restituirii unor terenuri foștilor proprietari Descarca
  122 2020.09.30 privind modificarea poziției nr.3 din anexa la HCL nr. 33/2020, referitoare la aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăștie în anul 2020 Descarca
  121 2020.09.30 privind modificarea art.1 al HCL nr. 237/2019, referitoare la propunerea schimbării destinației unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Orăștie, din imobile cu destinația de unități de învățământ în
imobile cu altă destinație
Descarca
  120 2020.09.30 privind trecerea unui teren intravilan din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Orăștie Descarca
  119 2020.09.30 privind însușirea raportului de evaluare și a vânzării, cu drept de preempțiune, a unui teren intravilan situat în Municipiul Orăștie, Str.Fundăturii, f.n. Descarca
  118 2020.09.30 privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se acordă elevilor Școlii Gimnaziale "Dr. Aurel Vlad" Orăștie în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobat prin O.U.G. nr. 9/2020 Descarca
  117 2020.09.30 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism - "Construire locuințe familiale, branșamente/racorduri la utilități, operațiuni notariale privind circulația imobiliară" în Municipiul Orăștie, str.Mureșului, f.n. Descarca
  116 2020.09.30 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism - "Construire locuințe familiale, branșamente/racorduri la utilități, operațiuni notariale privind circulația imobiliară" în Municipiul Orăștie, str.N.Titulescu, f.n. Descarca
  115 2020.09.30 privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune pentru terenul aferent garajului din municipiul Orăștie situat în str.Mureșul - zona Cimitirului Nou, care expiră în luna octombrie 2020 Descarca
  114 2020.09.30 privind atribuirea cu chirie a unei locuințe de necesitate situată în str.Plantelor din municipiul Orăștie Descarca
  113 2020.09.30 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Orăștie Descarca
  112 2020.09.30 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020 aprobat prin HCL nr.40/2020 Descarca
  111 2020.09.30 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăștie pe anul 2020 Descarca
  110 2020.09.15 privind aprobarea actului adițional nr.1 la acordul de parteneriat încheiat între U.A.T. Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al municipiului Orăștie și U.A.T. Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara în vederea realizării proiectului "Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță", transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăștie" Descarca
  109 2020.08.27 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele din luna septembrie 2020 Descarca
  108 2020.08.27 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul - Ansamblul urban "Str.George Coșbuc", monument istoric din Municipiul Orăștie, strada George Coșbuc, nr.9, județul Hunedoara Descarca
  107 2020.08.27 privind modificarea Statului de funcții
al Serviciului Public de Gospodărire Comunală Orăștie
Descarca
  106 2020.08.27 privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în Orăștie, str.O.Goga, nr.25, ca sediu pentru Partidul ProRomânia - Organizația Orăștie Descarca

Pagina: 1 din 204  Înregistrări: 4080
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori