web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  195 2019.10.31 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul - Ansamblu urban "str.O.Goga", monument istoric din Municipiul Orăștie, str.O.Goga, nr.21, Județul Hunedoara Descarca
  194 2019.10.31 privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III al anului 2019 Descarca
  193 2019.10.31 privind modificarea poziției nr.2 din Anexa la HCL nr.229/2018 referitoare la propunerea restituirii unor terenuri foștilor proprietari Descarca
  192 2019.10.31 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul - Ansamblu urban "str.N.Bălcescu", monument istoric din Municipiul Orăștie, str.N.Bălcescu, nr.6, ap.2 și 3, Județul Hunedoara Descarca
  191 2019.10.31 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul - Ansamblu urban "str.Viilor", monument istoric din Municipiul Orăștie, str.Viilor, nr.4, Județul Hunedoara Descarca
  190 2019.10.31 privind modificarea HCL nr.143/2019 referitoare la reglementarea situației juridice a unui teren situat în intravilanul municipiului Orăștie Descarca
  189 2019.10.31 privind modificarea contractului de comodat încheiat între Municipiul Orăștie si Inspectoratul de Jandarmi Județean "Decebal" Hunedoara aprobat prin H.C.L. nr.144/2019 Descarca
  188 2019.10.31 privind stabilirea unor măsuri în vederea reluării procedurii de selecție pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al SC "Activitatea Goscom" SA Orăștie Descarca
  187 2019.10.31 privind modificarea HCL nr.128/2019 privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de Gospodărire Municipală în Serviciul Public de Gospodărire Comunală din subordinea Consiliului Local al Municipiului Orăștie Descarca
  186 2019.10.31 privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în Orăștie, str.O.Goga, nr.25, ca sediu pentru Uniunea Salvați România - Organizația Orăștie Descarca
  185 2019.10.31 privind atribuirea cu chirie a apartamentului nr.14 din blocul nr.26 situat în str.Pricazului din municipiul Orăștie Descarca
  184 2019.10.31 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr.101/2019 Descarca
  183 2019.10.31 privind aprobarea nivelului subvenției acordate Asociației Umanitare "Renaître România" din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2020 Descarca
  182 2019.10.31 privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 Descarca
  181 2019.10.31 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăștie pe anul 2019 Descarca
  180 2019.10.04 privind modificarea H.C.L nr.49/2017 referitoare la aprobarea cedării cu titlu gratuit a capacitații energetice aferente cotei de participare a municipiului Orăștie și predarea către operatorul SC E-Distribuție Banat S.A. a capacitații energetice aferente cotei de participare echivalentă cu investiția eficientă a obiectivului de investiții "Realizarea rețelei electrice de joasă tensiune în zona str.Progresului din municipiul Orăștie" Descarca
  179 2019.09.26 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2019 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegații din orașul înfrățit Sliedrecht - Olanda în perioada 1-5 octombrie 2019
Descarca
  178 2019.09.26 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2019 în vederea organizării manifestării "Revelionul în stradă 2020" Descarca
  177 2019.09.26 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăștie pe anul 2019 în vederea organizării Galei Tinerilor Sportivi din Municipiul Orăștie, ediția a IV-a Descarca
  176 2019.09.26 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Municipiul Orăștie prin Consiliul local al Municipiului Orăștie și Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara în vederea organizării Festivalului "Călușerul Transilvănean", ediția a LI-a Descarca

Pagina: 1 din 196  Înregistrări: 3908
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori