web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  101 2020.07.30 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului situat în Municipiul Orăștie și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Modernizarea Stadionului Mecanica din Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  100 2020.07.30 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Modernizarea Stadionului Mecanica din Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  99 2020.07.30 privind alipirea a trei imobile situate în Municipiul Orăștie, str.Pricazului Descarca
  98 2020.07.30 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul - Ansamblul urban "Str.Primăverii", monument istoric din Municipiul Orăștie, strada Primăverii, nr.23, județul Hunedoara Descarca
  97 2020.07.30 privind aprobarea transmiterii în administrare către Spitalul Municipal Orăștie a bunurilor mobile achiziționate în cadrul proiectului "Modernizarea ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Municipal Oraștie prin dotare, echipare și mobilare" cod SMIS 123675 Descarca
  96 2020.07.30 privind preluarea în proprietatea Municipiului Orăștie a obiectivului de investiții "Închiderea depozitului urban neconform din Orăștie" Descarca
  95 2020.07.30 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Orăștie Descarca
  94 2020.07.30 privind dezmembrarea imobilului înscris în Cartea funciară 62055, număr cadastral 62055 situat în Municipiul Orăștie, str.Grădiștei, nr.2 Descarca
  93 2020.07.30 privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectului "Planificarea strategică teritorială și soluții integrate pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Orăștie", cod SIPOCA/SMIS 809/136022 Descarca
  92 2020.07.30 privind acordarea unor facilități fiscale pe durata stării de urgență decretată în anul 2020 Descarca
  91 2020.07.30 privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul II al anului 2020 Descarca
  90 2020.07.30 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăștie pe anul 2020 Descarca
  89 2020.07.21 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A, a amplasamentului situat în Municipiului Orăștie și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea și Extinderea Stadionului Mecanica din Municipiul Orăștie, str.Tîrgului, nr.26, Județul Hunedoara" Descarca
  88 2020.07.21 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea și Extinderea Stadionului "Mecanica" din Municipiul Orăștie, str.Tîrgului, nr.26, Județul Hunedoara" Descarca
  87 2020.07.01 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I" S.A, a amplasamentului situat în Municipiului Orăștie și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Modernizarea Stadionului Mecanica din Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  86 2020.07.01 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Modernizarea Stadionului Mecanica din Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  85 2020.06.25 privind aprobarea preluării în folosință gratuită, prin contract de comodat a unui teren în vederea implementării proiectului "Amenajarea zonei centrale protejate - Piața Victoriei și realizarea unui parcaj adiacent în Municipiul Orăștie" Descarca
  84 2020.06.25 privind propunerea restituirii unor terenuri foștilor proprietari Descarca
  83 2020.06.25 privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.47/2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie, Instituțiilor și Serviciilor publice aparținătoare Consiliului Local al municipiului Orăștie Descarca
  82 2020.06.25 privind darea în folosință gratuită prin contract de comodat a unor spații din imobilul situat în Municipiul Orăștie, Str. Eroilor, Nr.17 Descarca

Pagina: 1 din 203  Înregistrări: 4056
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori