web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  34 2020.02.27 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare de la un avocat, în dosarul nr. 3853/97/2018* Descarca
  33 2020.02.27 privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăștie în anul 2020 Descarca
  32 2020.02.27 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăștie pe anul 2020, în vederea susținerii activității S.M.U.R.D.
Descarca
  31 2020.02.27 privind aprobarea cotizațiilor Municipiului Orăștie pentru anul 2020 Descarca
  30 2020.02.27 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2020 în vederea organizării "Zilei Internaționale a Copilului" Descarca
  29 2020.02.27 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2020 în vederea organizării "Maialului Orăștian" Descarca
  28 2020.02.27 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2020 în vederea organizării și desfășurării în data de 14 aprilie 2020 a unui concert de muzică religioasă - Pricesne Descarca
  27 2020.02.27 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2020 în vederea organizării și desfășurării în data de 07 martie 2020 a unui spectacol de divertisment cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii Descarca
  26 2020.02.27 privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2020 capitolul 67.02 "Cultură, recreere și religie" pentru fiecare manifestare aprobată în "Programul manifestărilor culturale, artistice și sportive" ce se vor desfășura pe parcursul anului 2020 în municipiul Orăștie Descarca
  25 2020.02.27 privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice și sportive ce se vor desfășura pe parcursul anului 2020 în municipiul Orăștie Descarca
  24 2020.02.27 privind alegerea președintelui de ședință pe perioada martie - mai 2020
Descarca
  23 2020.02.27 privind propunerea restituirii unui teren foștilor proprietari Descarca
  22 2020.02.27 privind stabilirea unor măsuri ca urmare a finalizării procedurii de selec?ie pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. "Activitatea Goscom" S.A. Orăștie Descarca
  21 2020.02.27 privind inventarierea unui teren intravilan în proprietatea privată a Municipiului Orăștie Descarca
  20 2020.02.27 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăștie situate în str.Mureșul - zona Cimitirului Nou și str.Eroilor, care expiră în luna martie 2020 Descarca
  19 2020.02.27 privind modificarea H.C.L. nr.95/2019 referitoare la aprobarea Proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în municipiul Orăștie" Descarca
  18 2020.02.27 privind validarea mandatului unui consilier Descarca
  17 2020.02.20 privind aprobarea casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în administrarea Școlii Gimnaziale "dr.A.Vlad" Orăștie, Serviciului Public de Asistență Socială Orăștie - cabinet stomatologic, dispensar Școala Gimnazială "D.Stanca" Orăștie, cabinet asistență comunitară, Complex Servicii pentru Vârstnici - și Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăștie Descarca
  16 2020.02.20 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al d-nei
CHIRA ADRIANA și declararea ca vacant a locului de consilier local
Descarca
  15 2020.02.20 privind aprobarea bugetului general al municipiului Orăștie pe anul 2020 Descarca

Pagina: 1 din 200  Înregistrări: 3989
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori