web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  82 2018.03.29 privind inventarierea unui teren intravilan în proprietatea privată a Municipiului Orăștie Descarca
  81 2018.03.29 privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăștie și Parohiile Reformată Orăștie și Evanghelică C.A. Orăștie pentru realizarea proiectului "Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei" Descarca
  80 2018.03.29 privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al municipiului Orăștie și Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara în vederea promovării proiectului "Reabilitarea Muzeului Civilizației Dacice, în municipiul Orăștie" Descarca
  79 2018.03.29 privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al municipiului Orăștie și Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara în vederea promovării proiectului "Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță" din Orăștie si transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional, în municipiul Orăștie" Descarca
  78 2018.03.29 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul "Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei", Județul Hunedoara Descarca
  77 2018.03.29 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăștie" Descarca
  76 2018.03.29 privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2018 capitolul 67.02 "Cultură, recreere și religie" pentru fiecare manifestare aprobată în "Programul manifestărilor culturale, artistice și sportive" ce se vor desfășura pe parcursul anului 2018 în municipiul Orăștie Descarca
  75 2018.03.29 privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Orăștie, domnului Rus Andreiu Descarca
  74 2018.03.29 privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăștie în anul 2018 Descarca
  73 2018.03.29 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare până la sfârșitul anului 2018 Descarca
  72 2018.03.29 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente proprietatea Municipiului Orăștie Descarca
  71 2018.03.29 privind aprobarea unui schimb de locuințe construite din fonduri ANL situate în blocurile nr.82 și nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăștie solicitate de titularii contractelor de închiriere Descarca
  70 2018.03.29 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.40 din municipiul Orăștie, str.Pricazului Descarca
  69 2018.03.29 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.24 din municipiul Orăștie, str.Pricazului Descarca
  68 2018.03.29 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a Adăpostului pentru câini comunitari din municipiul Orăștie, str.Crișan (Zăvoi) către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân" cu sediul în municipiul Deva Descarca
  67 2018.03.29 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018
Descarca
  66 2018.03.29 privind aprobarea casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în administrarea Serviciile Comunitare, Biblioteca Municipală Orăștie, Complex de Servicii pentru Vârstnici Orăștie, Creșa Municipală Orăștie, Cantina de Ajutor Social Orăștie, Administrarea Piețelor Serviciul Public de Asistență Socială Orăștie, Serviciul Public de Gospodărire Municipală Orăștie Descarca
  65 2018.03.29 privind modificarea componenței Grupului de lucru local privind îmbunătățirea situației romilor din municipiul Orăștie aprobat prin HCL nr.128/2017 Descarca
  64 2018.03.23 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2018 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegații din orașul înfrățit Criuleni - Republica Moldova în perioada 25-29 martie 2018 Descarca
  63 2018.03.23 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: "REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC NICOLAUS OLAHUS ÎN MUNICIPIUL ORĂȘTIE, JUDEȚUL HUNEDOARA" Descarca

Pagina: 1 din 173  Înregistrări: 3457
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori