web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  15 2018.01.25 privind modificarea H.C.L. nr. 65/2010,referitoare la constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul municipiului Orăștie, pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor și zoonozelor Descarca
  14 2018.01.25 privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăștie, Direcția Economică, Serviciul Impozite și Taxe Locale Descarca
  13 2018.01.25 privind propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Orăștie Descarca
  12 2018.01.25 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăștie situate în str.Mureșul, zona Cimitirului Nou și str.N.Titulescu, care expiră în anul 2018 Descarca
  11 2018.01.25 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local prestate de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat Descarca
  10 2018.01.25 privind atribuirea cu chirie a unei locuințe de necesitate situată în str.Plantelor din municipiul Orăștie Descarca
  9 2018.01.25 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.13 din municipiul Orăștie, str.Pricazului Descarca
  8 2018.01.25 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.2 din municipiul Orăștie, str.Pricazului Descarca
  7 2018.01.25 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăștie pe anul 2018 în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegații olandeze din orașul înfrățit Sliedrecht - Olanda în perioada 5-9 februarie 2018 Descarca
  6 2018.01.25 privind aprobarea deplasării unui delegat al Municipiului Orăștie în orașul înfrățit Sliedrecht - Olanda în perioada 29 ianuarie - 02 februarie 2018 Descarca
  5 2018.01.25 privind acceptarea de către Municipiul Orăștie a unei donații din partea Fundației de Înfrățire Sliedrecht-Orăștie Descarca
  4 2018.01.25 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Modernizarea Stadionului "Mecanica" din municipiul Orăștie din municipiul Orăștie, județul Hunedoara" Descarca
  3 2018.01.25 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Orăștie Descarca
  2 2018.01.25 privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale pe anul 2018 la nivelul municipiului Orăștie Descarca
  1 2018.01.25 privind modificarea HCL nr.99/2009 privind aprobarea de taxe speciale și contribuții lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de Asistență Socială Orăștie Descarca
  319 2017.12.28 privind modificarea HCL nr.168/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al municipiului Orăștie pentru proiectul "Reabilitare rețele de alimentare cu apă în municipiul Orăștie, Județul Hunedoara Descarca
  318 2017.12.28 privind modificarea HCL nr.203/2016 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare rețele de alimentare cu apă în municipiul Orăștie", Județul Hunedoara Descarca
  317 2017.12.28 privind modificarea HCL nr.167/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al municipiului Orăștie pentru proiectul "Prelungire strada Viitorului, Municipiul Orăștie, județul Hunedoara" Descarca
  316 2017.12.28 privind modificarea HCL nr.211/2016 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul - "Prelungire strada Viitorului din municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  315 2017.12.28 privind modificarea HCL nr.166/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al municipiului Orăștie pentru proiectul "Modernizare strada Stelian Ivașcu, municipiul Orăștie, județul Hunedoara" Descarca

Pagina: 1 din 170  Înregistrări: 3390
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori