web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  14 2020.01.30 privind acordarea unor avize de principiu în vederea avizării de către A.N.R.S.C a tarifelor practicate de Serviciul Public de Gospodărire Comunală Orăștie Descarca
  13 2020.01.30 privind abrogarea HCL nr. 28/2004, referitoare la aprobarea delegării în mod direct a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a Municipiului Orăștie către S.C.Apa Prod S.A. Deva Descarca
  12 2020.01.30 privind propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al municipiului Orăștie pe anul 2019 Descarca
  11 2020.01.30 privind aprobarea menținerii rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Orăștie pentru anul școlar 2020-2021 Descarca
  10 2020.01.30 privind menținerea în anul 2020 a salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie și Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Orăștie, la nivelul aferent lunii decembrie 2019 Descarca
  9 2020.01.30 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere a Autogării situată în str.Grădiștei din Municipiul Orăștie Descarca
  8 2020.01.30 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăștie situate în str.Mureșul - zona Cimitirului Nou, care expiră în luna februarie 2020 Descarca
  7 2020.01.30 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuințe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.2 din municipiul Orăștie, str.Pricazului Descarca
  6 2020.01.30 privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectului "Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în Municipiul Orăștie" Descarca
  5 2020.01.30 privind modificarea HCL nr.172/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al municipiului Orăștie pentru proiectul "Continuare lucrări de construcție Grădiniță cu Program Prelungit, strada Luminii, Municipiul Orăștie" Descarca
  4 2020.01.30 privind modificarea HCL nr.32/2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Continuare lucrări construcție Grădiniță cu Program Prelungit, str.Luminii, Municipiul Orăștie" Descarca
  3 2020.01.30 privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în administrarea Liceului Teoretic "A.Vlaicu" Orăștie Descarca
  2 2020.01.30 privind modificarea anexei la HCL nr.22/2018 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local Descarca
  1 2020.01.30 privind utilizarea în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local al municipiului Orăștie Descarca
  243 2019.12.30 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăștie pe anul 2019 Descarca
  242 2019.12.23 privind completarea H.C.L nr.184/2019 referitoare la completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr.101/2019 Descarca
  241 2019.12.23 privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în administrarea Școlii Gimnaziale "D.Stanca" Orăștie Descarca
  240 2019.12.23 privind schimbarea sediului social al Clubului Sportiv Municipal "Dacia Orăștie 2010" înființat prin H.C.L nr.57/2010 Descarca
  239 2019.12.23 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăștie pentru anul 2020 Descarca
  238 2019.12.23 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul - Ansamblu urban "str.N.Bălcescu", monument istoric din Municipiul Orăștie, str.N.Bălcescu, nr.17, Județul Hunedoara Descarca

Pagina: 1 din 199  Înregistrări: 3969
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori