web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  90 2018.04.18 privind modificarea HCL nr.86/2018 referitoare la aprobarea deplasării unei delegații a Municipiului Orăștie în orașul înfrățit Sliedrecht - Olanda în perioada 03-07 mai 2018 Descarca
  89 2018.04.18 privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectelor "Reabilitarea Muzeului Civilizației Dacice în municipiul Orăștie și Reabilitarea și modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, Cetății din municipiul Orăștie" și "Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură Alexandru Grozuță din Orăștie și Reabilitare și modernizare strada Dacilor" Descarca
  88 2018.04.18 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construcție și dotare creșă nouă, strada Luminii, nr.10, Municipiul Orăștie" Descarca
  87 2018.04.18 privind modificarea HCL nr.77/2018 referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăștie" Descarca
  86 2018.04.13 privind aprobarea deplasării unei delegații a Municipiului Orăștie în orașul înfrățit Sliedrecht - Olanda în perioada 03-07 mai 2018 Descarca
  85 2018.04.13 privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.18/2018 referitoare la atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Orăștie a terenurilor aferente unor străzi Descarca
  84 2018.04.13 privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferent Proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii atelier + sală de gimnastică + Săli de clasă din cadrul Colegiului Național Aurel Vlaicu din Municipiului Orăștie" Descarca
  83 2018.04.13 privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăștie, Parohia Reformată Orăștie și Parohia Evanghelică C.A Orăștie pentru realizarea proiectului "Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei" Descarca
  82 2018.03.29 privind inventarierea unui teren intravilan în proprietatea privată a Municipiului Orăștie Descarca
  81 2018.03.29 privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăștie și Parohiile Reformată Orăștie și Evanghelică C.A. Orăștie pentru realizarea proiectului "Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei" Descarca
  80 2018.03.29 privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al municipiului Orăștie și Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara în vederea promovării proiectului "Reabilitarea Muzeului Civilizației Dacice, în municipiul Orăștie" Descarca
  79 2018.03.29 privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al municipiului Orăștie și Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara în vederea promovării proiectului "Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță" din Orăștie si transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional, în municipiul Orăștie" Descarca
  78 2018.03.29 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul "Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei", Județul Hunedoara Descarca
  77 2018.03.29 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăștie" Descarca
  76 2018.03.29 privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2018 capitolul 67.02 "Cultură, recreere și religie" pentru fiecare manifestare aprobată în "Programul manifestărilor culturale, artistice și sportive" ce se vor desfășura pe parcursul anului 2018 în municipiul Orăștie Descarca
  75 2018.03.29 privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Orăștie, domnului Rus Andreiu Descarca
  74 2018.03.29 privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăștie în anul 2018 Descarca
  73 2018.03.29 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare până la sfârșitul anului 2018 Descarca
  72 2018.03.29 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente proprietatea Municipiului Orăștie Descarca
  71 2018.03.29 privind aprobarea unui schimb de locuințe construite din fonduri ANL situate în blocurile nr.82 și nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăștie solicitate de titularii contractelor de închiriere Descarca

Pagina: 1 din 174  Înregistrări: 3465
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori