web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact
[ Instructiuni ]

Hotarâri ale Consiliului Local

HCL nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, HCL nr. descrescător
  139 2018.06.25 privind modificarea HCL nr.118/2018 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Realizarea Muzeului Civilizației Dacice în municipiul Orăștie" Descarca
  138 2018.06.25 privind modificarea H.C.L nr.117/2018 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea și modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, Cetății din municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  137 2018.06.12 privind modificarea anexei la HCL nr.22/2018 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local Descarca
  136 2018.06.12 privind modificarea anexei nr.3 la HCL nr.21/2018 referitoare la aprobarea bugetului general al municipiului Orăștie pe anul 2018 Descarca
  135 2018.06.12 privind modificarea HCL nr.77/2018 referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăștie" Descarca
  134 2018.06.06 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018 Descarca
  133 2018.06.06 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăștie pe anul 2018 Descarca
  132 2018.06.06 privind modificarea HCL nr.115/2018 referitoare la aprobarea Proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Modernizarea ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Municipal Orăștie prin dotare, echipare și mobilare" Descarca
  131 2018.06.06 privind alegerea președintelui ședinței de îndată din data de 06 iunie 2018 Descarca
  130 2018.05.31 privind acceptarea donației unui teren situat în municipiul Orăștie în Municipiul Orăștie, str.Horea, nr.44 Descarca
  129 2018.05.31 privind modificarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, Cetății din municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" aprobate prin HCL nr.56/2018 Descarca
  128 2018.05.31 privind propunerea restituirii unor terenuri foștilor proprietari Descarca
  127 2018.05.31 privind alegerea președintelui de ședință pe perioada iunie - august 2018 Descarca
  126 2018.05.31 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăștie pentru anul 2018 Descarca
  125 2018.05.31 privind acceptarea donației unor terenuri intravilane situate în municipiul Orăștie, Str.Mureșul, zona Cimitir Nou Descarca
  124 2018.05.31 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului Public de Asistență Socială Orăștie Descarca
  123 2018.05.31 privind aprobarea deplasării unei delegații a Municipiului Orăștie în orașul înfrățit Helmstedt - Germania în perioada 28 iunie - 1 iulie 2018 Descarca
  122 2018.05.31 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018
Descarca
  121 2018.05.31 privind aprobarea conturilor de execuție bugetară și a situațiilor financiare anuale pe anul 2017 Descarca
  120 2018.05.31 privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al municipiului Orăștie și U.A.T. Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara în vederea promovării proiectului "Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie" Descarca

Pagina: 1 din 176  Înregistrări: 3514
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori