web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact
[ Instructiuni ]

Dispoziții ale primarului

Disp. nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, Disp. nr. descrescător
  339 2019.07.17 privind completarea și modificarea Dispoziției nr. 311/2018, privind aprobarea constituirii, competentei, responsabilităților și activității Unității de Implementare (UIP) a proiectului "REALIZAREA MUZEULUI CIVILIZAȚIEI DACICE CU REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR DE ACCES, ÎN MUNICIPIUL ORĂȘTIE" Descarca
  337 2019.07.16 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări, privind obiectivul de investiții: Lucrări de construcții și instalații cu utilaje, echipamente și montaj, dotări pentru obiectivul de investiții "MODERNIZAREA STADIONULUI "MECANICA" DIN MUNICIPIUL ORĂȘTIE, JUDEȚUL HUNEDOARA" Descarca
  336 2019.07.16 privind aprobarea membrului responsabil pentru semnarea documentelor aferente implementării proiectului "MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE A SPITALULUI MUNICIPAL ORĂȘTIE, JUDEȚUL HUNEDOARA" Descarca
  335 2019.07.16 privind aprobarea comisiei de examinare pentru ocuparea postului vacant de medic rezident ultim an în specialitatea gastroenterologie la Secția Medicină Internă Descarca
  334 2019.07.15 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului componența A pentru obiectivul "Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță", transformarea acesteia în Centru Cultural multifuncțional", cod SMIS 123144"
Descarca
  333 2019.07.15 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări, privind obiectivul de investiții: CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA NOUĂ, STRADA LUMINII, NR.10, MUNICIPIUL ORĂȘTIE Descarca
  305 2019.06.27 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului: Lucrări de construcții și instalații cu utilaje, echipamente și montaj pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare și dotare Cantina socială, Str.G.Lazăr din municipiul Orăștie" Descarca
  289 2019.06.20 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului: "Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului componenta B pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare strada Dacilor, în municipiul Orăștie" Descarca
  288 2019.06.19 privind numirea comisiei de verificare a modului de îndeplinire a obligațiilor contractuale ce revin titularilor contractelor de închiriere având ca obiect pajiști proprietatea Municipiului Orăștie Descarca
  282 2019.06.18 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului: "Servicii de proiectare, fazele proiect tehnic și detalii de execuție, întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor /acordurilor /autorizațiilor, verificarea tehnică a proiectării și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiții "Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei" din municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  262 2019.06.04 privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de farmacist la Spitalul Municipal Orăștie Descarca
  247 2019.05.31 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului: "Servicii de management de proiect (consultanță în implementare) pentru obiectivul: "Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță", transformarea acesteia în Centru Cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor, în municipiul Orăștie" Descarca
  224 2019.05.10 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, la obiectivul "Acord cadru nr.47/02.05.2018 - Lucrări de reparații și întreținere străzi de pe raza Municipiului Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  207 2019.04.24 privind numirea comisiei de predare-primire a gestiunii Creșei Municipale Orăștie Descarca
  186 2019.04.18 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului: Servicii de consultanță la implementarea proiectului "Construire locuințe sociale cu centru educațional și îmbunătațirea infrastructurii publice urbane, în municipiul Orăștie,județul Hundedoara" Descarca

Pagina: 1 din 15  Înregistrări: 224
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori