web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact
[ Instructiuni ]

Dispoziții ale primarului

Disp. nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, Disp. nr. descrescător
  659 2018.10.17 privind împuternicirea d-lui Viceprimar prof. Țambă Alin-Adam în vederea participării la vizita la fața locului și pentru semnarea documentelor ce se vor întocmi în acest sens pentru proiectul "Modernizarea Ambulatorului Integrat de Specialitate a Spitalului Municipal Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  628 2018.10.03 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Lucrări de desfințare clădire de fiziologie și clădire anexă, situate pe strada N.Bălcescu, nr.16 din municipiul Orăștie" Descarca
  596 2018.09.25 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj utilizate în campania pentru referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 Descarca
  565 2018.09.12 privind modificarea Dispoziției nr. 528/2018, referitoare la împuternicirea d- lui jr. Costoiu Călin ca responsabil cu atestarea calității de cetățean cu drept de vot și a domiciliului susținătorilor pentru revizuirea Constituției României Descarca
  508 2018.08.10 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, pentru obiectivul de investiții "Canalizare strada Nicolae Titulescu în zona blocurilor UMO, Municipiul Orăștie" Descarca
  507 2018.08.10 privind numirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul "Extindere rețele de canalizare menajeră în zona N, N-E, a municipiului Orăștie" Descarca
  506 2018.08.10 privind împuternicirea unei persoane cu drept de semnătură a documentelor aferente dosarului achiziției publice pentru obiectivul de investiții "Proiectare și execuție pentru realizarea proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara - Proiect nr. 1" Descarca
  493 2018.08.07 privind numirea d-nei Bobic Cristina, în funcția de director medical interimar al Spitalului Municipal Orăștie Descarca
  446 2018.07.25 privind modificarea Dispoziției nr. 1090/2017 referitoare la aprobarea constituirii, competentei, responsabilităților și activității Unității de implementare (UIP) a proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Orăștie, Județul Hunedoara - Proiect 1" Descarca
  443 2018.07.23 privind modificarea Dispoziției nr. 378/2018 referitoare la aprobarea constituirii, competentei, responsabilităților și activității Unității de implementare (UIP) a proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii atelier școală + sala de gimnastică + săli de clasă din cadrul Colegiului Național Aurel Vlaicu din Municipiul Orăștie"
Descarca
  437 2018.07.19 privind revocarea Dispoziției nr.385/2018 referitoare la acordarea unor premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea Serviciului Public de Gospodarire Municipală Orăștie Descarca
  436 2018.07.19 privind modificarea Dispoziției nr. 217/2018 referitoare la aprobarea constituirii componenței, responsabilităților și a activității Unității de implementare (UIP) a proiectului "Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în municipiul Orăștie" Descarca
  435 2018.07.19 privind modificarea Dispoziției nr. 570/2017 referitoare la aprobarea constituirii, competenței, responsabilităților și a activității Unități de Implementare (UIP) a proiectului "Amenajarea de spații verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată "STADION MECANICA" din Municipiul Orăștie județul Hunedoara" Descarca
  434 2018.07.19 privind desemnarea unui membru responsabil pentru semnarea documentelor aferente proiectului tehnic pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice a clădirii atelier Școală + Sală de gimnastică + săli de clasă din cadrul Colegiului Național "Aurel Vlaicu" din Municipiul Orăștie" Descarca
  424 2018.07.11 privind aprobarea comisiei de examinare pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea chirurgie generală la Spitalul Municipal Orăștie Descarca
  386 2018.06.25 privind numirea comisiei de predare-primire a imobilului situat în Municipiul Orăștie, Piața A.Vlaicu, nr.1 Descarca
  378 2018.06.15 privind modificarea dispoziției nr. 495/2017 privind aprobarea constituirii, competenței, responsabilităților și a activității Unității de implementare (UIP) a proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii Atelier Școală + Școală de gimnastică + Săli de Clasă din cadrul Colegiului Național Aurel Vlaicu din Municipiul Orăștie" Descarca
  377 2018.06.15 privind menținerea contractului de management al managerului Spitalului Municipal Orăștie ca urmare a rezultatului evaluării anuale Descarca
  369 2018.06.12 privind constituirea Comisiei tehnico-economice la nivelul Primăriei Municipiului Orăștie Descarca
  333 2018.05.31 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului: Servicii de proiectare, fazele proiect tehnic și detalii de execuție, întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor, verificarea tehnică a proiectării și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiții "Lucrări de intervenție privind Creșterea eficienței energetice a clădirii atelier școală + sală de gimnastică + Săli de clasă, din cadrul Colegiului Național Aurel Vlaicu din municipiul Orăștie, str. Gh.Lazăr nr.8, municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca

Pagina: 1 din 10  Înregistrări: 187
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori