web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact
[ Instructiuni ]

Dispoziții ale primarului

Disp. nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, Disp. nr. descrescător
  799 2013.10.24 privind desemnarea d-nei Baba Tudorița Liliana, pentru consiliere etică și monitorizarea normelor de conduită Descarca
  484 2013.07.01 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor de preț la achiziția publică a contractului de furnizare de aparatură medicală în cadrul proiectului "Modernizarea și Echiparea Ambulatorului Integrat al Spitalului Municipal Orăștie" Descarca
  299 2013.04.24 privind numirea comisiei de verificare a respectării destinației fondurilor alocate de la bugetul local, cultelor religioase din municipiul Orăștie Descarca
  283 2013.04.16 privind numirea d-lui Moga Adrian Radu, inspector protecție civilă, responsabil cu întocmirea rapoartelor operative zilnice, în cazul producerii unor situații de urgență pe raza municipiului Orăștie Descarca
  175 2013.02.28 privind efectuarea de lucrări la Spitalul municipal Orăștie numai după aprobarea unui referat de necesitate Descarca
  81 2013.01.31 privind modificarea Dispoziției nr.5/2012 referitoare la stabilirea funcțiilor și persoanelor care presupun accesul la informațiile secrete de serviciu Descarca
  48 2013.01.25 privind numirea cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul Primăriei Municipiului Orăștie, Casei de Cultură "Alexandru Grozuță", Bibliotecii Municipale "Bornemisa", Serviciului Public de Gospodărire Comunală, Grădinițelor și Creșelor Primăriei Orăștiei Descarca
  47 2013.01.25 privind numirea unui cadru tehnic P.S.I. atestat, care să conducă activitatea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Orăștie Descarca
  1290 2012.12.04 privind modificarea Dispoziției nr. 811/2005 referitoare la reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a Centrului Operativ cu activitate temporară și aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea acestora Descarca
  979 2012.11.14 privind împuternicirea unor persoane pentru constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în HCL nr. 110/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public și privat al municipiului Orăștie Descarca
  948 2012.10.31 privind desemnarea d-lui jr. Costoiu Călin responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015 la nivelul municipiului Orăștie Descarca
  920 2012.10.19 privind numirea reprezentanților Primarului municipiului Orăștie în Consiliile de administrație ale unităților școlare din municipiul Orăștie Descarca
  900 2012.10.10 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor de preț pentru procedura de cerere de ofertă offline, la achiziția publică de "Furnizare a unui autoturism berlină nou și a unui autoturism 4x4 nou, împreună cu serviciul de leasing financiar aferent" Descarca
  827 2012.09.20 privind numirea d-nei Ciun Carmen Luiza, responsabil financiar cu sumele alocate Clubului Sportiv Municipal "Dacia Orăștie 2010" Descarca
  797 2012.09.04 privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 745/2012 referitoare la stabilirea unor zone de responsabilitate pentru angajații Primăriei municipiului Orăștie și ai Consiliului local în urmărirea modului de gospodărire și respectarea legalității în domeniul protecției mediului și a disciplinei în construcții Descarca
  750 2012.08.24 privind numirea comisiei de selecție a ofertelor de preț la achiziția publică "Ranforsare sistem rutier DC 42 Orăștie-Gelmar" Descarca
  749 2012.08.24 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor de preț la achiziția publică
"Reabilitare termică clădire, laboratoare și ateliere școală Grup Școlar Nicolaus Olahus" din municipiului Orăștie.
Descarca
  745 2012.08.13 privind stabilirea unor zone de responsabilitate pentru angajații Primăriei municipiului Orăștie și Consiliului local în urmărirea modului de gospodărire și respectarea legalității în domeniul protecției mediului și a disciplinei în construcții Descarca
  702 2012.07.15 privind reactualizarea Comitetului local pentru situații de urgență și a Centrului operativ cu activitate temporară, la nivelul municipiului Orăștie Descarca
  683 2012.07.04 privind numirea d-nei Roșu Claudia responsabil cu constituirea și actualizarea registrului local al spațiilor verzi și a comisiei ce va verifica datele înscrise în acesta
Descarca

Pagina: 1 din 2  Înregistrări: 40
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori