web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact
[ Instructiuni ]

Dispoziții ale primarului

Disp. nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, Disp. nr. descrescător
  247 2018.03.25 Privind aprobarea constituirii, componenței, responsabilităților și a activității Unității de implementare (UIP) a proiectului "Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță" din Orăștie, transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul Orăștie" Descarca
  246 2018.03.25 Privind aprobarea constituirii, componenței, responsabilităților și a activității Unității de implementare (UIP) a proiectului "Construire locuințe sociale cu centru educațional și îmbunătățirea infrastructurii publice urbane, în municipiul Orăștie, județul Hunedoara" Descarca
  243 2018.03.23 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului de lucrări: Construcție Hală pentru produse agroalimentare "La Stadion" Descarca
  177 2018.03.22 Privind aprobarea constituirii, componenței, responsabilităților și a activității Unității de implementare (UIP) a proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic "Nicolaus Olahus", în municipiul Orăștie, județul Hunedoara" Descarca
  174 2018.03.19 privind completarea Dispoziției 1007/2017, referitoare la numirea comisiei pentru vânzarea la licitație publică a bunurilor sechestrate în cadrul procedurilor de executare silită Descarca
  136 2018.03.09 privind convocarea Consiliului local Orăștie în ședință de îndată din data de 12.03.2018 Descarca
  133 2018.03.07 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului "Proiectare și execuție pentru realizarea proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Orăștie, județul Hunedoara - Proiect nr. 1 (6 loturi)" Descarca
  131 2018.03.07 privind constituirea echipei de implementare a proiectului "Construcție și dotare Creșa Nouă str. Luminii nr.10, Municipiul Orăștie"
Descarca
  130 2018.03.07 privind constituirea echipei de implementare a proiectului "Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit, Str. Luncii Municipiul Orăștie" Descarca
  1231 2017.12.22 privind convocarea Consiliului local Orăștie în ședință extraordinară din data de 28.12.2017 Descarca
  1227 2017.12.20 privind numirea comisiei de inventariere a bunurilor mobile din unitățile locative aparținând Municipiului Orăștie, pentru care nu există contracte de închiriere Descarca
  1222 2017.12.19 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului: "Proiectare și execuție pentru realizarea proiectului: Unități de locuit conform exigențelor stabilite prin Legea nr.114/1996, Orăștie, str.Plantelor" Descarca
  1210 2017.12.15 privind convocarea Consiliului local Orăștie în ședință ordinară din data de 21.12.2017 Descarca
  1199 2017.12.14 privind redistribuirea unor sume de bani în cadrul bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2017 Descarca
  1197 2017.12.13 privind desemnarea unor persoane ca administratori ai aplicației informatice Registrul Agricol Național (RAN) Descarca
  1176 2017.12.07 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr.796/2017 al d-nei Vaidean Maria-Monica - asistent personal al persoanei cu handicap grav Descarca
  1175 2017.12.07 privind numirea comisiei de casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Municipiului Orăștie Descarca
  1164 2017.12.06 privind numirea comisiilor de inventariere a patrimoniului Municipiului Orăștie Descarca
  1163 2017.12.05 privind convocarea Consiliului local Orăștie în ședință de îndată din data de 06.12.2017 Descarca
  1162 2017.12.05 privind numirea comisiei pentru încheierea procesului-verbal de constatare și identificare și semnarea protocolului de predare-primire din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al municipiului Orăștie, a sectorului de drum național în traversarea Municipiului Orăștie DN7 km 360+308 - 367+510 Descarca

Pagina: 1 din 8  Înregistrări: 160
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori