web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact
[ Instructiuni ]

Dispoziții ale primarului

Disp. nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: din Data (sql) descrescător, Disp. nr. descrescător
  386 2018.06.25 privind numirea comisiei de predare-primire a imobilului situat în Municipiul Orăștie, Piața A.Vlaicu, nr.1 Descarca
  378 2018.06.15 privind modificarea dispoziției nr. 495/2017 privind aprobarea constituirii, competenței, responsabilităților și a activității Unității de implementare (UIP) a proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii Atelier Școală + Școală de gimnastică + Săli de Clasă din cadrul Colegiului Național Aurel Vlaicu din Municipiul Orăștie" Descarca
  377 2018.06.15 privind menținerea contractului de management al managerului Spitalului Municipal Orăștie ca urmare a rezultatului evaluării anuale Descarca
  369 2018.06.12 privind constituirea Comisiei tehnico-economice la nivelul Primăriei Municipiului Orăștie Descarca
  333 2018.05.31 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului: Servicii de proiectare, fazele proiect tehnic și detalii de execuție, întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor, verificarea tehnică a proiectării și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiții "Lucrări de intervenție privind Creșterea eficienței energetice a clădirii atelier școală + sală de gimnastică + Săli de clasă, din cadrul Colegiului Național Aurel Vlaicu din municipiul Orăștie, str. Gh.Lazăr nr.8, municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  311 2018.05.23 Privind aprobarea constituirii, componenței, responsabilităților și a activității Unității de implementare (UIP) a proiectului "Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie" Descarca
  308 2018.05.22 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului: Servicii de proiectare, fazele proiect tehnic și detalii de execuție, întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor/ autorizațiilor, verificarea tehnică a proiectării și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, Modernizare și Dotare Cantina Socială, str. Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăștie" Descarca
  301 2018.05.21 Privind numirea echipei de implementare a proiectului "Modernizarea ambulatoriului integrat de specialitate a Spitalului Municipal Orăștie prin dotare, echipare și mobilare" Descarca
  296 2018.05.17 privind numirea comisiei de evaluare stadiu fizic a lucrărilor executate la obiectivul "Extindere și dotare Casa mortuară din cimitirul municipal Orăștie, municipiul Orăștie, Județul Hunedoara" Descarca
  292 2018.05.17 privind aprobarea Normelor procedurale pentru achiziționarea de servicii de creditare bancară destinate finanțării unor obiective de investiții Descarca
  283 2018.05.15 privind aprobarea comisiei de examinare pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea recuperare, medicina fizică și balneologie la Spitalul Municipal Orăștie Descarca
  282 2018.05.15 privind aprobarea procedurii de recrutare și selecție a echipei de implementare în cadrul proiectului "Prevenirea abandonului școlar în Județul Hunedoara - PAS HD 2016"
Descarca
  247 2018.03.25 privind aprobarea constituirii, componenței, responsabilităților și a activității Unității de implementare (UIP) a proiectului "Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță" din Orăștie, transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul Orăștie" Descarca
  246 2018.03.25 privind aprobarea constituirii, componenței, responsabilităților și a activității Unității de implementare (UIP) a proiectului "Construire locuințe sociale cu centru educațional și îmbunătățirea infrastructurii publice urbane, în municipiul Orăștie, județul Hunedoara" Descarca
  243 2018.03.23 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului de lucrări: Construcție Hală pentru produse agroalimentare "La Stadion" Descarca
  177 2018.03.22 privind aprobarea constituirii, componenței, responsabilităților și a activității Unității de implementare (UIP) a proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic "Nicolaus Olahus", în municipiul Orăștie, județul Hunedoara" Descarca
  174 2018.03.19 privind completarea Dispoziției 1007/2017, referitoare la numirea comisiei pentru vânzarea la licitație publică a bunurilor sechestrate în cadrul procedurilor de executare silită Descarca
  136 2018.03.09 privind convocarea Consiliului local Orăștie în ședință de îndată din data de 12.03.2018 Descarca
  133 2018.03.07 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului "Proiectare și execuție pentru realizarea proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Orăștie, județul Hunedoara - Proiect nr. 1 (6 loturi)" Descarca
  131 2018.03.07 privind constituirea echipei de implementare a proiectului "Construcție și dotare Creșa Nouă str. Luminii nr.10, Municipiul Orăștie"
Descarca

Pagina: 1 din 9  Înregistrări: 172
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori