web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact
[ Instructiuni ]

Dispoziții ale primarului

Disp. nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: Disp. nr. crescător, din Data (sql) descrescător
  5 2012.01.09 privind stabilirea funcțiilor și persoanelor care presupun accesul la informațiile secrete de serviciu
Descarca
  12 2012.01.11 privind aprobarea listei cuprinzând informațiile secrete de serviciu Descarca
  24 2010.01.18 privind numirea unei comsii de verificare în teren a garajelor construite pe domeniul public al municipiului Orăștie, fără autorizație de construire Descarca
  47 2013.01.25 privind numirea unui cadru tehnic P.S.I. atestat, care să conducă activitatea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Orăștie Descarca
  48 2013.01.25 privind numirea cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul Primăriei Municipiului Orăștie, Casei de Cultură "Alexandru Grozuță", Bibliotecii Municipale "Bornemisa", Serviciului Public de Gospodărire Comunală, Grădinițelor și Creșelor Primăriei Orăștiei Descarca
  68 2012.01.31 privind desemnarea domnului TANCĂU ANGEL ca funcționar de securitate în cadrul Primăriei Municipiului Orăștie Descarca
  79 2012.02.08 privind delegarea atribuțiilor referitoare la activitatea de fotbal către viceprimarul municipiului Orăștie
Descarca
  81 2013.01.31 privind modificarea Dispoziției nr.5/2012 referitoare la stabilirea funcțiilor și persoanelor care presupun accesul la informațiile secrete de serviciu Descarca
  112 2012.02.20 privind delegarea viceprimarului municipiului Orăștie d-l Popa Dorin Ioan a atribuțiilor de colaborare între Primăria municipiului Orăștie și S.C.GREEN WASTE MANAGEMENT S.R.L. Descarca
  141 2012.02.24 privind numirea comisiei de negociere în vederea selectării ofertelor de preț la achiziția publică de acordare de credite - linie de finanțare revolving în vederea finanțării unor investiții de interes public local Descarca
  175 2013.02.28 privind efectuarea de lucrări la Spitalul municipal Orăștie numai după aprobarea unui referat de necesitate Descarca
  202 2012.03.19 privind numirea comisiei de negociere în vederea selectării ofertelor de preț la achiziția publică de acordare de credite - linie de finanțare revolving în vederea finanțării unor investiții de interes public local Descarca
  283 2013.04.16 privind numirea d-lui Moga Adrian Radu, inspector protecție civilă, responsabil cu întocmirea rapoartelor operative zilnice, în cazul producerii unor situații de urgență pe raza municipiului Orăștie Descarca
  299 2013.04.24 privind numirea comisiei de verificare a respectării destinației fondurilor alocate de la bugetul local, cultelor religioase din municipiul Orăștie Descarca
  388 2012.05.25 privind numirea comisiei de recepție a investiției "Reabilitare clădire principală Colegiul Național Aurel Vlaicu,Îmbunătățirea procesului instructiv educativ prin utilizarea tehnologiei informaticii și comunicării" Descarca
  450 2010.02.23 privind numirea unei comisii de selecție a ofertelor de preț la licitarea unor terenuri de pe raza municipiului Orăștie Descarca
  484 2013.07.01 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor de preț la achiziția publică a contractului de furnizare de aparatură medicală în cadrul proiectului "Modernizarea și Echiparea Ambulatorului Integrat al Spitalului Municipal Orăștie" Descarca
  632 2012.06.14 privind numirea comisiei de selecție a ofertelor de preț la achiziția publică a lucrărilor de construcții privind Modernizarea și echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Orăștie
Descarca
  683 2012.07.04 privind numirea d-nei Roșu Claudia responsabil cu constituirea și actualizarea registrului local al spațiilor verzi și a comisiei ce va verifica datele înscrise în acesta
Descarca
  683 2010.04.07 de constituire a comisiei municipale Orăștie privind recensământul populației și locuințelor
Descarca

Pagina: 1 din 2  Înregistrări: 40
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori