web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact
[ Instructiuni ]

Dispoziții ale primarului

Disp. nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: Disp. nr. crescător, din Data (sql) descrescător
  3 2017.01.06 privind numirea persoanelor responsabile cu completarea și ținerea la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, precum și cu centralizarea datelor Descarca
  5 2012.01.09 privind stabilirea funcțiilor și persoanelor care presupun accesul la informațiile secrete de serviciu
Descarca
  12 2012.01.11 privind aprobarea listei cuprinzând informațiile secrete de serviciu Descarca
  24 2010.01.18 privind numirea unei comsii de verificare în teren a garajelor construite pe domeniul public al municipiului Orăștie, fără autorizație de construire Descarca
  40 2017.01.20 privind convocarea Consiliului local Orăștie în ședință ordinară din data de 26.01.2017 Descarca
  47 2013.01.25 privind numirea unui cadru tehnic P.S.I. atestat, care să conducă activitatea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Orăștie Descarca
  48 2013.01.25 privind numirea cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul Primăriei Municipiului Orăștie, Casei de Cultură "Alexandru Grozuță", Bibliotecii Municipale "Bornemisa", Serviciului Public de Gospodărire Comunală, Grădinițelor și Creșelor Primăriei Orăștiei Descarca
  68 2012.01.31 privind desemnarea domnului TANCĂU ANGEL ca funcționar de securitate în cadrul Primăriei Municipiului Orăștie Descarca
  79 2012.02.08 privind delegarea atribuțiilor referitoare la activitatea de fotbal către viceprimarul municipiului Orăștie
Descarca
  81 2013.01.31 privind modificarea Dispoziției nr.5/2012 referitoare la stabilirea funcțiilor și persoanelor care presupun accesul la informațiile secrete de serviciu Descarca
  112 2012.02.20 privind delegarea viceprimarului municipiului Orăștie d-l Popa Dorin Ioan a atribuțiilor de colaborare între Primăria municipiului Orăștie și S.C.GREEN WASTE MANAGEMENT S.R.L. Descarca
  130 2018.03.07 privind constituirea echipei de implementare a proiectului "Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit, Str. Luncii Municipiul Orăștie" Descarca
  131 2018.03.07 privind constituirea echipei de implementare a proiectului "Construcție și dotare Creșa Nouă str. Luminii nr.10, Municipiul Orăștie"
Descarca
  133 2018.03.07 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică a contractului "Proiectare și execuție pentru realizarea proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Orăștie, județul Hunedoara - Proiect nr. 1 (6 loturi)" Descarca
  136 2018.03.09 privind convocarea Consiliului local Orăștie în ședință de îndată din data de 12.03.2018 Descarca
  141 2012.02.24 privind numirea comisiei de negociere în vederea selectării ofertelor de preț la achiziția publică de acordare de credite - linie de finanțare revolving în vederea finanțării unor investiții de interes public local Descarca
  174 2018.03.19 privind completarea Dispoziției 1007/2017, referitoare la numirea comisiei pentru vânzarea la licitație publică a bunurilor sechestrate în cadrul procedurilor de executare silită Descarca
  175 2013.02.28 privind efectuarea de lucrări la Spitalul municipal Orăștie numai după aprobarea unui referat de necesitate Descarca
  177 2018.03.22 privind aprobarea constituirii, componenței, responsabilităților și a activității Unității de implementare (UIP) a proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic "Nicolaus Olahus", în municipiul Orăștie, județul Hunedoara" Descarca
  202 2012.03.19 privind numirea comisiei de negociere în vederea selectării ofertelor de preț la achiziția publică de acordare de credite - linie de finanțare revolving în vederea finanțării unor investiții de interes public local Descarca

Pagina: 1 din 10  Înregistrări: 187
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori