web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local
[ Instructiuni ]

DISPOZIȚII cu caracter normativ emise de Primarul Municipiului Orăștie

Disp. nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: Disp. nr. crescător, din Data (sql) crescător
  1 2020.01.06 privind acoperirea definitivă din excendentul anilor precedenți, a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019 Descarca
  2 2020.01.06 privind acoperirea definitivă din excendentul anilor precedenți, a deficitului bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, pe anul 2019 Descarca
  3 2017.01.06 privind numirea persoanelor responsabile cu completarea și ținerea la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, precum și cu centralizarea datelor Descarca
  5 2012.01.09 privind stabilirea funcțiilor și persoanelor care presupun accesul la informațiile secrete de serviciu
Descarca
  9 2020.01.09 privind utilizarea în anul 2020 a excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii Descarca
  12 2012.01.11 privind aprobarea listei cuprinzând informațiile secrete de serviciu Descarca
  14 2019.01.08 privind numirea unor comisii de recepție la nivelul Primăriei Municipiului Orăștie și Serviciile Publice subordonate Consiliului Local Orăștie Descarca
  16 2019.01.09 privind numirea comisiei de inventariere a componentelor de iluminat festiv la nivelul Municipiului Orăștie Descarca
  17 2019.01.09 privind numirea comisiei de predare-primire a gestiunii Creșei Municipale Orăștie Descarca
  24 2010.01.18 privind numirea unei comsii de verificare în teren a garajelor construite pe domeniul public al municipiului Orăștie, fără autorizație de construire Descarca
  40 2017.01.20 privind convocarea Consiliului local Orăștie în ședință ordinară din data de 26.01.2017 Descarca
  46 2019.01.25 privind numirea comisiei de predare-primire a gestiunii Complexului de Servicii pentru Vârstnici Descarca
  47 2013.01.25 privind numirea unui cadru tehnic P.S.I. atestat, care să conducă activitatea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Orăștie Descarca
  47 2019.01.25 privind modificarea Dispoziției nr. 130/2018 referitoare la constituirea echipei de implementare a proiectului "Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit, Str. Luncii, Municipiul Orăștie"
Descarca
  48 2013.01.25 privind numirea cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul Primăriei Municipiului Orăștie, Casei de Cultură "Alexandru Grozuță", Bibliotecii Municipale "Bornemisa", Serviciului Public de Gospodărire Comunală, Grădinițelor și Creșelor Primăriei Orăștiei Descarca

Pagina: 1 din 17  Înregistrări: 244
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori