web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact
[ Instructiuni ]

Dispoziții ale primarului

Disp. nr. din Data Titlu Document
X Sortat după: Titlu crescător, din Data (sql) descrescător, Disp. nr. descrescător
  683 2010.04.07 de constituire a comisiei municipale Orăștie privind recensământul populației și locuințelor
Descarca
  12 2012.01.11 privind aprobarea listei cuprinzând informațiile secrete de serviciu Descarca
  79 2012.02.08 privind delegarea atribuțiilor referitoare la activitatea de fotbal către viceprimarul municipiului Orăștie
Descarca
  112 2012.02.20 privind delegarea viceprimarului municipiului Orăștie d-l Popa Dorin Ioan a atribuțiilor de colaborare între Primăria municipiului Orăștie și S.C.GREEN WASTE MANAGEMENT S.R.L. Descarca
  948 2012.10.31 privind desemnarea d-lui jr. Costoiu Călin responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015 la nivelul municipiului Orăștie Descarca
  799 2013.10.24 privind desemnarea d-nei Baba Tudorița Liliana, pentru consiliere etică și monitorizarea normelor de conduită Descarca
  68 2012.01.31 privind desemnarea domnului TANCĂU ANGEL ca funcționar de securitate în cadrul Primăriei Municipiului Orăștie Descarca
  175 2013.02.28 privind efectuarea de lucrări la Spitalul municipal Orăștie numai după aprobarea unui referat de necesitate Descarca
  979 2012.11.14 privind împuternicirea unor persoane pentru constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în HCL nr. 110/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public și privat al municipiului Orăștie Descarca
  1290 2012.12.04 privind modificarea Dispoziției nr. 811/2005 referitoare la reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a Centrului Operativ cu activitate temporară și aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea acestora Descarca
  81 2013.01.31 privind modificarea Dispoziției nr.5/2012 referitoare la stabilirea funcțiilor și persoanelor care presupun accesul la informațiile secrete de serviciu Descarca
  797 2012.09.04 privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 745/2012 referitoare la stabilirea unor zone de responsabilitate pentru angajații Primăriei municipiului Orăștie și ai Consiliului local în urmărirea modului de gospodărire și respectarea legalității în domeniul protecției mediului și a disciplinei în construcții Descarca
  1419 2011.10.21 privind nominalizarea persoanelor care vor constata contravenții și aplică sancțiuni pe raza municipiului Orăștie, referitoare la desfășurarea recensământului populației și al locuințelor Descarca
  48 2013.01.25 privind numirea cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul Primăriei Municipiului Orăștie, Casei de Cultură "Alexandru Grozuță", Bibliotecii Municipale "Bornemisa", Serviciului Public de Gospodărire Comunală, Grădinițelor și Creșelor Primăriei Orăștiei Descarca
  749 2012.08.24 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor de preț la achiziția publică
"Reabilitare termică clădire, laboratoare și ateliere școală Grup Școlar Nicolaus Olahus" din municipiului Orăștie.
Descarca
  484 2013.07.01 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor de preț la achiziția publică a contractului de furnizare de aparatură medicală în cadrul proiectului "Modernizarea și Echiparea Ambulatorului Integrat al Spitalului Municipal Orăștie" Descarca
  900 2012.10.10 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor de preț pentru procedura de cerere de ofertă offline, la achiziția publică de "Furnizare a unui autoturism berlină nou și a unui autoturism 4x4 nou, împreună cu serviciul de leasing financiar aferent" Descarca
  202 2012.03.19 privind numirea comisiei de negociere în vederea selectării ofertelor de preț la achiziția publică de acordare de credite - linie de finanțare revolving în vederea finanțării unor investiții de interes public local Descarca
  141 2012.02.24 privind numirea comisiei de negociere în vederea selectării ofertelor de preț la achiziția publică de acordare de credite - linie de finanțare revolving în vederea finanțării unor investiții de interes public local Descarca
  388 2012.05.25 privind numirea comisiei de recepție a investiției "Reabilitare clădire principală Colegiul Național Aurel Vlaicu,Îmbunătățirea procesului instructiv educativ prin utilizarea tehnologiei informaticii și comunicării" Descarca

Pagina: 1 din 2  Înregistrări: 40
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori