web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local

Proiecte HCL (Legea 52/2003)

Data publicării Titlul proiectului Documente
Clear Sorted By: Titlul proiectului ascending, Data publicării descending
2020.03.03 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăștiei" R.A Orăștie pe anul 2020 Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate
2018.09.26 Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii referitoare la subvenționarea sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân, de pe teritoriul municipiului Orăștie Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate
2019.05.17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate
2020.01.30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice și sportive ce se vor desfășura pe parcursul anului 2020 în municipiul Orăștie Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate
2018.02.07 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Orăștie Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate
2017.11.03 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă și agrement din municipiul Orăstie
Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate
2018.11.06 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii populației municipiului Orăștie de la plata colectării, transportului, epurării și evacuării apelor pluviale Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate
2016.11.24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a Municipiului Orăștie pentru anul 2017 Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate
2018.11.28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a Municipiului Orăștie pentru anul 2019 Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate
2019.12.02 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a Municipiului Orăștie pentru anul 2020 Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate
2020.03.24 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public de Gospodărire Comunală Orăștie
Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate
2020.04.15 Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2021 Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate
2019.04.08 Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru persoanele fizice și juridice din Municipiul Orăștie care închiriază utilaje din dotarea Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orșștie Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate
2020.01.17 Proiect de hotărâre privind menținerea în anul 2020 a salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie și Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Orăștie, la nivelul aferent lunii decembrie 2019 Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate
2019.11.08 Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului Orăștie Anunț Proiectul de HCL Expunerea de motive Raportul de specialitate

  Records: 22
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori