web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact

PROIECTE FINALIZATE


1
 
Modernizarea gestionării deșeurilor urbane (2001)
- obiective: amenajare rampă colectare și depozitare deșeuri menajere, achiziționare Multicar
- Valoare: 61.455 euro

2
  Promovarea potențialului economic și turistic al zonei Orăștie (2002/2003)
(parteneriat cu Asociația Dava)
- obiective: realizare Centru informare turistică și materiale informative
- valoare: 23.300 euro

3
 
Dezvoltare multiculturală prin schimburi comunitare (2003)
(parteneriat cu Asociația Parrains d’Orăștie)
- obiective: schimb de experiență între tineri karatiști români și francezi
- valoare: 4000 euro

4
  Transparență și integritate (2003)
(parteneriat cu organizația ONE EUROPE din Olanda)
- obiective: elaborare Cod de conduită pentru funcționarii publici
- valoare: 15.000 euro

5
  Reabilitarea Grupului Școlar Nicolaus Olahus (2003/2004)
– obiective: lucrări de reparații și consolidare clădire școală
– valoare: 420.000 euro

6
  Centru social în municipiul Orăștie (2004)
(parteneriat cu Asociația Sprijiniți Copiii)
– obiective: realizare Centru social, asigurare servicii pentru refacerea relațiilor în familiile dezorganizate
– valoare: 130.200 euro

7
  Centru social multifuncțional (2004)
(parteneriat cu Asociația Sprijiniți Copiii)
– obiective: furnizare servicii sociale pentru categoriile defavorizate, realizare microcantină și centru de sănătate
– valoare: 210.000 euro

8
  Centru de urgență în municipiul Orăștie (2004/2005)
(parteneriat cu Asociația Sprijiniți Copiii)
– obiective: creare adăpost temporar și așezământ de solidaritate
– valoare: 72.640 euro

9
  Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă (2004/2024)
– program SAMTID.
– obiectiv: reabilitare rețele de alimentare cu apă
– valoare: 900.000 euro

10
  Centru de integrare prin terapie ocupațională – Asociația CONATIV (2005)
– obiectiv: integrarea persoanelor cu handicap fizic în societate prin asigurarea condițiilor de muncă specifice
– valoare: 23.000 euro

11
Centru Social Comunitar - Club de joacă pentru școlari (2007)
– obiectiv: îmbunătățirea serviciilor sociale oferite în centrul de zi prin amenajarea unui club de joacă cu caracter educațional
– valoare: 42.325 euro

12
Centru de urgență - servicii integrate pentru recuperare (2007)
– obiectiv: Servicii integrate de recuperare pentru persoane vârstnice din Orăștie cu pareze, semipareze, fără posibilitatea accesării unor servicii specializate, beneficiari ai grupurilor dezavantajate
– valoare: 54.768 euro

13
Drum forestier Valea Rea și ramificație, din cadrul Ocolului Silvic Valea Orăștiei (2008)
– obiectiv: Creare drum forestier, acces cătun Ciungi și dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic și sportiv
– valoare: 598.515 euro

14
Parteneriate de succes pentru elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Orăștie (2008)
– obiectiv: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Orăștie, modernizarea sălii de ședințe a Primăriei Municipiului Orăștie și perfecționarea reprezentanților autorității publice locale pentru accesarea de fonduri europene
– valoare: 57.370 euro

15
Modernizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei din Orăștie (2008)
– obiectiv: Modernizarea sistemului de management al serviciilor de stare civilă și evidență a persoanei din Orăștie
– valoare: 63.293 euro

16
Natura și tehnica - "Europe for citizens" Programme (2009)
– obiectiv: schimb de experiență educativ între elevii unităților școlare din Orăștie și cele din orașul înfrățit Sliedrecht (Olanda)
– valoare: 3.750 euro

17
Reabilitarea stației de sterilizare a Spitalului Municipal Orăștie (2010)
(proiect realizat în parteneriat cu Spitalul Municipal Orăștie)
– obiective: reabilitarea și modernizarea stației de sterilizare pentru obținerea condițiilor conforme de funcționare, în scopul creșterii siguranței serviciilor medicale acordate populației; asistență medico-sanitară gratuită oferită cetățenilor în timpul implementării proiectului.
– valoare: 48.000 RON

18
Îmbunătățirea calității vieții și înfrumusețare peisagistică prin crearea de spații verzi în parcul "Prichindel" din Orăștie (2011)
(proiect realizat în parteneriat cu Asociația PRO-ISIS)
– obiectiv: înfrumusețarea peisagistică a părculețului "Prichindel" prin amenajarea unui spațiu verde și amplasarea unor piese de mobilier urban
– valoare: 8.000 RON

19
Energie verde pentru apă caldă la Spitalul Municipal Orăștie (2011)
(proiect realizat în parteneriat cu Spitalul Municipal Orăștie)
– obiectiv: modernizarea sistemului de producere a apei calde prin montarea de panouri solare, în scopul reducerii cheltuielilor privind utilitățile, realocarea resurselor financiare economisite pentru medicamente și materiale sanitare, precum și reducerea noxelor degajate în atmosferă
– valoare: 45.000 RON

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori