web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NUMERELOR DE CIRCULAȚIE ȘI A VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII
( Departament: Registrul Agricol )


 • Cerere tip
 • Actul de proprietate al vehiculului
 • Actul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (pentru persoană juridică)
 • Dovada de plată a taxei de înregistrare
 • Dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare
 • Dovada de plată a contravalorii plăcuțelor cu numere de înregistrare
 • Cartea de identitate a vehiculului (după caz)
 • Dovada efectuării inspecției tehnice periodice (după caz)
 • Dovada asigurării obligatorii pentru răspundere civilă
 • Dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat
 • Fișa tehnică a vehiculului (după caz)
 • Declarație pe proprie răspundere cu următorul conținut:

  Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform art.292 Cod Penal, declar următoarele:
  ...............................................................
  ...............................................................

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori