web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA DE TEREN PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ PENTRU TINERII SUB 35 DE ANI
( Departament: Fond Locativ )


  • Copie după certificatul de naștere
  • Copie după actul de identitate
  • Declarație pe proria răspundere a solicitantului că nu deține sau că nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe
  • Declarație a părinților, pe propria răspundere, că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate un teren în suprafață mai mare de 500 mp în mediul urban și 5000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori