web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE OBȚINERII SUVENȚIEI PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ
( Departament: Fond Locativ )


 1. Copie autentificată de pe actul de identitate al titularului cererii. În cazul tinerilor căsătoriți în vârstă de până la 35 ani fiecare, se depun și copii autentificate de pe actul de identitate al soției/soțului și de pe certificatul de căsătorie.
 2. Dacă este cazul, o adeverință eliberată de primarul unității administrativ-teritoriale de domiciliu, din care să rezulte că se află în cel puțin una dintre următoarele situații:
  • au rămas fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuințelor proprii datorită unor calamități naturale ori a unor dezastre sau accidente de care nu se fac vinovați;
  • sunt evacuați din locuințele situate în construcții expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundațiile;
  • sunt evacuați din locuințe ce fac obiectul unor legi de restituire către foștii proprietari ai imobilelor trecute în proprietatea statului sau sunt chiriași în astfel de locuințe;
 3. declarații notariale ale titularului cererii și respectiv ale membrilor familiei – soț/soție, și/sau copii aflați în întreținerea acestuia/acesteia – că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, că nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub forma de subvenții pentru o altă locuință și că este prima locuință pe care o construiesc prin credit ipotecar. Pentru titularii de cereri și, respectiv membrii familiei – soț/soție și/sau copii aflați în întreținerea acestuia/acesteia, declarațiile notariale se vor referi numai la nedeținerea în proprietate a unei alte locuințe decât cea afectată în urma unor calamități naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovați ori, după caz, numai la nedeținerea în proprietate a unei alte locuințe decât cea din care sunt evacuați datorită faptului că aceasta este situată într-o construcție expusă unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundațiile;
 4. extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul de subvenție deține un drept real asupra terenului pe care se realizează construcția locuinței;
 5. documente edificatoare, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică autorizată în domeniul construcțiilor civile, în conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin intermediul căruia se realizează construcția locuinței (certificatul de înmatriculare /înregistrare la Registrul Comerțului și obiectul de activitate pe domenii, în conformitate cu prevederile din statutul propriu);
 6. o copie de pe contractul de construire a locuinței;
 7. graficul de execuție a lucrărilor de construcție;
 8. o fișă tehnică a construcției, întocmită și certificată de antreprenorul general în baza modelului din lege.

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori