web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN EVIDENȚELE FISCALE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
( Departament: Taxe și Impozite )


 • declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor juridice/persoane fizice;
 • declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice;
 • actul de dobândire:
  • contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport (3 exemplare);
  • contract de novație;
  • factura fiscală;
  • factura finalizare leasing;
  • certificat de moștenitor;
  • hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri din care să reiasă calitatea de proprietar al mijlocului de transport rămase definitive și irevocabile/definitive și executorii;
  • actul de dobândire dintr-o țară străină (tradus și legalizat);
 • documentul vamal - în cazul în care mijlocul de transport este dobândit de către contribuabil din alte state decât cele membre ale Uniunii Europene;
 • cartea de identitate a vehiculului eliberată de R.A.R. (original și fotocopie);
 • certificatul de atestare fiscală (persoane fizice și juridice) de la primăria de domiciliu al vânzătorului din care să rezulte că, la data înstrăinării vânzătorul nu figura cu debite față de bugetul local al unității administrativ teritorială unde a fost înregistrat mijlocul de transport (pentru cazurile în care actul de dobândire constă în orice alt document decât contractul de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport);
 • adeverință eliberată de RAR din care rezultă tipul de suspensie a mijlocului de transport (pentru auto peste 12 tone), în cazul în care aceasta nu este înscrisă în cartea de identitate;
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I. (fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (fotocopie);
 • codul unic de înregistrare (fotocopie);
 • fișa de înmatriculare a vehiculului (original și copie);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

Notă:
 1. Certificatul de atestare fiscală este necesar în cazurile în care actul de dobândire constă în alt document decât contractul de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport.
 2. Fișa de înmatriculare a vehiculului este necesară în cazurile în care actul de dobândire constă în alt document decât contractul de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport.

Data ultimei modificări: 08.11.2018

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori