web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE SCOATERII DIN EVIDENȚELE FISCALE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
( Departament: Taxe și Impozite )


 • declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport;
 • cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice și juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
 • actul de înstrăinare, care poate fi:
  • contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport (5 exemplare originale sau un exemplar original și 4 conform cu originalul);
  • act de donație;
  • contract de novație;
  • factura fiscală;
  • certificat de moștenitor;
  • hotărâri judecătorești (legalizate cu mențiunea definitivă și irevocabilă) sau alte înscrisuri din care să reiasa că mijlocul de transport nu mai este în proprietatea contribuabilului;
  • adeverință de la REMAT în cazul mijloacelor de transport scoase din uz;
 • cartea de identitate a vehiculului eliberată de R.A.R. (fotocopie);
 • talonul mijlocului de transport (fotocopie);
 • certificat de radiere;
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I. (fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (fotocopie);
 • fișa de înmatriculare a vehiculului (original);
 • imputernicire în original sau fotocopie legalizată.

NOTĂ:
 1. Certificatul de atestare fiscală se solicită doar în cazurile în care scoaterea din evidență a mijlocului de transport se face prin alt document decât contractul de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport.
 2. Fișa de înmatriculare a vehiculului este necesară în cazurile în care scoaterea din evidență a mijlocului de transport se face prin alt document decât contractul de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport.

Data ultimei modificări: 08.11.2018

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori