web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE
( Departament: Urbanism )


  • cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare Descărcați formularul pentru cerere
  • certificatul de urbanism, în copie;
  • actul doveditor al titlului asupra imobilului;
  • proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. (extras din P.T.) inclusiv referatele de verificare și după caz, referatul de expertiză tehnică - semnate și ștampilate în original (două exemplare);
  • avizele și acordurile cerute prin certificatul de urbanism;
  • documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de desființare.

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori