web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI
( Departament: Acorduri, autorizări )


 • cerere tip; Descărcați formularul pentru cerere
 • certificatul de înregistrare ca transportator și a certificatului constatator eliberate de Oficiul Registrului Comerțului Deva (original și copie xerox);
 • certificatul de competență profesională a persoanei desemnate - în cazul Întreprinderii Familiale, Întreprinderii Individuale, persoanelor juridice - ori atestatul profesional în cazul Persoanei Fizice Autorizate (original și copie xerox);
 • cazierul judiciar al persoanei desemnate în original, în cazul Întreprinderilor Familiale, Individuale și persoanelor juridice, din care să reiasă că nu a săvârșit fapte penale privind infracțiuni de natură comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor (original);
 • avizul medico-psihologic al persoanei desemnate în cazul persoanelor juridice, Întreprinderilor Familiale și Individuale (original și copie xerox);
 • cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate (original și copie xerox);
 • declarație pe proprie răspundere, în original, a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicție sau suspendare de a efectua serviciul respectiv și a motivului acestora (original);
 • declarație pe proprie răspundere, în original, a transportatorului că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care execută serviciul respectiv, spațiu deținut în proprietate sau prin contract de închiriere (original);
 • declarație pe proprie răspundere, în original, a transportatorului că acesta deține autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a-l deține, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing (original);
 • declarație pe proprie răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unității și ștampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației (original);
 • scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației (original și copie xerox).

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori