web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI TAXI PENTRU FIECARE AUTOVEHICUL (TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI)
( Departament: Acorduri, autorizări )


  • Autorizația de transport (original și copie xerox);
  • Certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing (original și copie xerox);
  • Certificatul de agreare emis de RAR DEVA (Registrul Auto Român), numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi (original și copie xerox);
  • Declarația pe proprie răspundere privind criteriile de departajare pe care autovehiculul respectiv le îndeplinește (original);
  • Declarația pe proprie răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi (original).

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori