web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ LA PUNCTELE DE LUCRU FIXE - PERSOANE JURIDICE
( Departament: Acorduri, autorizări )


Următoarele documente vor fi prezentate în original și copie xerox:

  • cerere tip; Descărcați formularul pentru cerere
  • actul constitutiv al societății;
  • certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Deva;
  • certificat constatator pentru sediul social eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Deva;
  • certificat constatator pentru punctul de lucru ce urmează a fi autorizat, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Deva;
  • act deținere în legalitate spațiu (extras CF actualizat, contract de vânzare-cumpărare/ societate, contract de comodat, contract de închiriere, etc. Orice contract încheiat între o persoană fizică și o persoană juridică trebuie vizat de Administrația Financiară);
  • proces verbal de recepție a lucrărilor (dacă este cazul);
  • autorizația de la Protecția Mediului (dacă este cazul);
  • alte autorizații (dacă este cazul);
  • taxa de autorizare - 40 lei.

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori