web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
CONȚINUT DOSAR ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU BRANȘAMENT GAZE NATURALE
( Departament: Urbanism )


A. PIESE SCRISE:

 1. Cerere tip înregistrată la Informații pentru cetățeni și Relații cu publicul - Registratura Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Orăștie
 2. Copie după achitarea taxei AC.
 3. Foaie de capăt.
 4. Fișa de responsabilități.
 5. Borderou de piese scrise și desenate.
 6. Certificat de Urbanism.
 7. Extras de carte funciară.
 8. Avize cerute conform Certificatului de Urbanism.
 9. Autorizație destinată execuției distribuției gazelor tip EDS - copie.
 10. Autorizație destinată proiectării sistemelor de distribuție a gazelor naturale - copie.
 11. Memoriul tehnic.
 12. Referat verificare Is, Ig.
 13. Breviar de calcul.
 14. Program de control al calității lucrărilor.
 15. Deviz general branșament.
 16. Lista de materiale.
 17. Fișa tehnică pentru montajul firului trasator utilizat la pozarea conductelor de gaze naturale din polietilenă.
 18. Fișa privind controlul calității pe șantier.
 19. Fișa tehnologică privind sudarea conductelor.
 20. Fișa tehnologică de protecție anticorozivă pe bază de vopsele a instalațiilor de gaze naturale din hotel executate suprateran.
 21. Fișa pentru protecția mediului și a apelor.
 22. Fișa securitate și sănătate în muncă.
 23. Fișa tehnică privind situații de urgență.
 24. Fișa tehnologică de săpătură conducte.
 25. Fișa tehnologică privind asamblarea prin sudură a conductelor și pieselor din PE.

B. PIESE DESENATE:

 1. Plan de situație și încadrare în zona vizat spre neschimbare (de către Primăria Municipiului Orăștie la faza Certificat de Urbanism).
 2. Schema izometrică branșament.
 3. Detaliu post reglare măsurare.
 4. Detalii execuție montaj conductă în tub de protecție.
 5. Detalii refolosibile (dacă este cazul).

NOTĂ

 • Se depun două exemplare originale identice.
 • În volumul 2 se acceptă în copie doar avizele care au fost eliberate de către instituțiile abilitate, într-un exemplar original.
 • În fiecare volum se vor numerota paginile.

Data ultimei modificări: 06.09.2016

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori