web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII /EXTINDERII CONSTRUCȚIEI EXECUTATE ÎNAINTE DE 1991
- pentru persoane fizice -
( Departament: Urbanism )


  • Procedura eliberării Certificatului de Atestare a Edificării/ Extinderii/ Radierii Construcției:
  • Documentele necesare emiterii Certificatului de Atestare a Edificării /Extinderii Construcțiilor realizate anterior apariției Legii 50/1991 (pentru persoane fizice):
  1. Cerere tip
  2. Copie carte de identitate;
  3. Autorizația de executare lucrări (copie) sau Autorizația de luare în folosință (copie), sau certificate de moștenitor și declarația notarială din care rezultă data la care a fost edificată/ extinsă construcția și faptul că aceasta nu face obiectul unui litigiu și/sau dovada de la Registrul Agricol din care să rezulte anul edificării construcției;
  4. Copie după Extrasul de Carte Funciară actualizată la zi;
  5. Planul topografic vizat de OCPI. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se va prezenta un plan topografic întocmit, semnat și ștampilat de un topograf autorizat;
  6. Certificat de atestare fiscală.

Data ultimei modificări: 07.10.2016

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori