web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ LA PUNCTELE DE LUCRU FIXE - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, ÎNTREPRINDERI FAMILIALE, ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE
( Departament: Acorduri, autorizări )


Următoarele documente vor fi prezentate în original și copie xerox:

 • cerere tip; Descărcați formularul pentru cerere
 • certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
 • certificat constatator pentru sediul social eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Deva;
 • certificat constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Deva;
 • certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția din partea Directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara;
 • acordul de asociere numai pentru întreprinderile familiale eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
 • acte deținere în legalitate spațiu (extras CF actualizat, contract de vânzare-cumpărare/ societate, contract de comodat, contract de închiriere, etc. Orice contract încheiat între o persoană fizică și o persoană juridică trebuie vizat de Administrația Financiară);
 • proces verbal de recepție a lucrărilor (dacă este cazul);
 • autorizația de la Protecția Mediului (dacă este cazul);
 • alte autorizații (dacă este cazul);
 • taxa de autorizare - 40 lei.

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori