web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII /EXTINDERII CONSTRUCȚIEI EXECUTATE DUPĂ 1991
- persoane fizice și juridice -
( Departament: Urbanism )


  • Procedura eliberării Certificatului de Atestare a Edificării/ Extinderii/ Radierii Construcției
  • Documentele necesare emiterii Certificatului de Atestare a Edificării/ Extinderii Construcțiilor, conform art. 37 din Legea 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construire, republicată cu toate modificările și completările ulterioare:
  1. Cerere tip
  2. Copie carte de identitate/CUI;
  3. Autorizația de construire (copie)
  4. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
  5. Copie după Extrasul de Carte Funciară actualizată la zi;
  6. Copie după contractul de vânzare-cumpărare sau alt act care dovedește dreptul asupra proprietății;
  7. Planul topografic vizat de OCPI;
  8. Extras de rol pentru construcția nouă - Serviciul de Impozite și Taxe Locale, Primăria Municipiului Orăștie.

Data ultimei modificări: 07.10.2016

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori