web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN EVIDENȚELE FISCALE A UNOR BUNURI IMOBILE - TERENURI PERSOANE FIZICE
( Departament: Taxe și Impozite )


 • declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren aflate în proprietatea persoanelor fizice;
 • actul de dobandire al imobilului (fotocopie) care poate fi:
  • contract de vânzare-cumpărare;
  • contract de schimb;
  • contract de donație;
  • certificat de moștenitor;
  • hotărâri judecătorești (legalizate cu mențiunea definitivă și irevocabilă);
  • proces verbal de licitație;
  • act de adjudecare;
  • contract de concesiune/inchiriere;
  • titlu de proprietate;
  • schițe imobil/cadastru și întăbulare;
 • extras de carte funciară;
 • viza de la Registrul Agricol prin care se face dovada înscrierii terenului în registrul agricol și categoria de folosință a terenului;
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (fotocopie);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată

Data ultimei modificări: 08.11.2018

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori