web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE SCOATERII DIN EVIDENȚELE FISCALE A UNUI BUN IMOBIL (CLĂDIRI/TERENURI) - PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE
( Departament: Taxe și Impozite )


 • actul de înstrăinare (fotocopie), care poate fi:
  • contract de vânzare-cumpărare;
  • contract de schimb;
  • contract de donație;
  • certificat de moștenitor;
  • hotărâri judecătorești cu mențiunea definitivă și irevocabilă;
  • proces verbal de licitație;
  • act de adjudecare;
  • act de dezmembrare;
  • autorizație de demolare (clădire);
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I. (fotocopie) - persoane fizice;
 • actul de identitate al împuternicitului (fotocopie);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

Data ultimei modificări: 09.11.2018

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori