web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATĂ A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
( Departament: Taxe și Impozite )


  • actul doveditor care atestă faptul că proprietarul este beneficiar al scutirii (fotocopie), care poate fi:
  • legitimație de veteran de război /văduvă de veteran de război /văduvă de război;
  • hotărârea care atestă calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri sau de beneficiar al Legii nr. 189/2000;
  • certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate;
  • certificat de revoluționar;
  • act din care să rezulte că mijlocul de transport este folosit exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
  • cartea de identitate a vehiculului, cu viza R.A.R. pentru autovehicole istorice (original și fotocopie);
  • atestat de vehicul istoric emis de A.C.R. pentru autovehicole istorice;
  • cartea de identitate a vehiculului, cu viza R.A.R. din care să reiasă că autovehiculul este hybrid sau acționat electric (original și fotocopie);
  • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I. (fotocopie).

Data ultimei modificări: 09.11.2018

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori