web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATĂ A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ASUPRA BUNURILOR IMOBILE
( Departament: Taxe și Impozite )


 • cerere tip (prevăzute în HCL nr.197/2016);
 • actul de dobândire al imobilului - pentru imobilele neîntăbulate (fotocopie);
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 zile (pentru imobilele întăbulate);
 • actul doveditor care atestă faptul că proprietarul este beneficiar al scutirii (fotocopie), după caz:
  • legitimație de veteran de război/văduvă de veteran de război/văduvă de război;
  • certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate;
  • hotărârea care atestă calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri sau de beneficiar al Legii nr.189/2000;
  • adeverință pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. a), c) -e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Data ultimei modificări: 09.11.2018

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori