web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Versiune imprimabilă
ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA PUNCTAJULUI PENTRU CEI CARE SOLICITĂ O LOCUINȚĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ A LOCUINŢELOR
( Departament: Fond Locativ )


În vederea stabilirii punctajului celor ce solicită locuință prin ANL este necesar ca dosarul să conțină următoarele documente:

  • Cerere;
  • Copie după actul de identitate care să ateste vârsta și domiciliul solicitantului;
  • Copie certificat de căsătorie;
  • Copie după certificatele de naștere ale copiilor;
  • Adeverință de salariu de la locul de muncă;
  • Copie după actele de studii;
  • Acte care să ateste starea de sănătate a membrilor familiei.
  • Declarații autentificate ale titularului cererii și după caz ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia - să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuința în proprietate sau să nu fie beneficiarul unei alte locunțe pentru tineri destinată închirierii în localitatea în care a solicitat locuința;
  • Copie act spațiu unde locuiește;
  • Copie acte de identitate la toți locatarii care locuiesc la aceeși adresă;

Selectați documentul sau serviciul dorit  <info>

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori