web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local

Proiecte finanțate din fonduri europene

Numar proiecte / pagina:
1 2 3 4 5 6 All Pagina:

1 Planificarea strategica teritoriala si soluții integrate pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Orăștie. (2020...2022)
 • Obiective: Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
  • Îmbunătățirea procesului de planificare strategică și alocare a resurselor în cadrul Municipiului Orăștie prin introducerea unui sistem intern managerial certificat (SCIM).
  • Îmbunătățirea procesului decizional, de planificare strategică și alocare a resurselor în cadrul Primăriei Municipiului Orăștie prin introducerea unui sistem de control intern managerial (SCIM), elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbană (SIDU) 2021 - 2027, plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) 2021 - 2023.
  • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul UAT Orăștie și a domeniilor partajate: Spitalul Municipal Orăștie și Serviciul Public de Asistență Sociala, in vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. Astfel, se vor reduce întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităților operative și se va asigura accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Orăștie. De asemenea, se are în vedere retro-digitalizarea unui număr a 50.000 de dosare aflate în arhiva clasică a Spitalului Municipal Orăștie și a Serviciului Public de Asistență Socială și cu valoare operațională prezentă pentru a facilita rezolvarea cererilor cetățenilor în curs de soluționare.
 • Descriere: Rezultate estimate:
   Platforma informatică front-office de tip „portal” pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de Primăria Municipiului Orăștie
   Ordine și siguranță publică portal pentru sesizări front-office poliția locală, servicii front-office de sesizări privind violența domestică
   Modul Urbanism: se va asigura funcționalitatea automatizată pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție, rapoarte INS, recepții lucrări si alte operațiuni specifice, servicii front-office de consultare/depunere formulare urbanism, consultare registru spații verzi.
   Modul asistentă socială: va permite procesarea digitală a dosarelor, cu încărcarea informațiilor, alte operațiuni de automatizare/eficientizare activitate.
   Modulul harta interactiva GIS - care va permite accesul la o hartă în format web care va asigura acces la informații geografice
   Modul Poliție Locală: cu facilități de evidentă si gestionare a drumurilor si parcărilor locale, se va permite verificarea validității autorizațiilor emise de primărie, pentru reducerea deplasărilor în teren, în urma unor sesizări false.
   Modulul de management al documentelor și arhivă electronică va permite înregistrarea documentelor trimiterea și urmărirea acestora departamente, emiterea de rapoarte de activitate pe documente, utilizator.
  Beneficiar: UAT Municipiul Orăștie
 • Valoare: 3.564.910 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare procedură achiziție proiectare și execuție

2 Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Orăștie / Axa prioritară administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente (2019...)
 • Obiective: Consolidarea capacității Primăriei Municipiului Orăștie de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de primărie prin simplificarea procedurilor administrației locale.
 • Descriere: Se vor implementa:
  - o platformă integrată pentru servicii electronice
  - un portal de servicii online 24 de ore din 24
  - digitalizarea arhivelor
  - un sistem de management al calității conform SR EN ISO 9001/2015
 • Valoare: 3.216.100 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare execuție lucrări de construire

3 Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță", transformarea acesteia în Centru Cultural multifuncțional si reabilitarea strazii Dacilor, în Municipiul Orăștie / Axa prioritara 13/13.1/1/7
(2018...)
 • Obiective:
  Restaurarea și reabilitarea structurală a Casei de Cultură de la 1870 și punerea ei în conformitate cu cerințele legale actuale
  -Reabilitarea și modernizarea infastructurii stradale urbane strada Dacilor
 • Descriere:
  -o sală nouă de spectacole cu spații anexe
  -restaurarea și reabilitarea structurală pentru tronsonul 1 și 2
  -refacerea finisajelor
  -lucrări de reabilitare și schimbare a pardoselii
  -refacerea completa a tronsonului 3, se va opta pentru o sală cu 250/300 de locuri
  -refacerea totală a instalațiilor sanitare, termice, electrice
  -reabilitări de structură până la zidărie, tencuieli, ferestre și restaurare cu detalii de lemn
  -restaurarea sălii de consiliu (parter) și a sălii oglinzilor
  -restaurare porți istorice (în număr de 2)
  -lucrări la fațada principală
  -readucerea în starea normală de funcționare a infrastructurii străzii Dacilor și îmbunătățirea performanțelor de siguranță în exploatare al acesteia
 • Valoare: 26.238.773 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare procedură achiziție proiectare și execuție

Pagina 1 din 6 -- Numar total proiecte: 16
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori