web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Proiecte finanțate din bugetul local

Numar proiecte / pagina:
1 2 All Pagina:

1 Amenajarea spațiului public și punerea în valoare a monumentelor istorice din zona centrală a Municipiului Orăștie (2018...)
 • Obiective: continuitatea conceptului deja realizat prin reabilitarea unei porțiuni din centru istoric conform "Zonă centrală Protejată Orăștie" pentru eliminarea disfuncționalităților legate de circulație și pentru punerea în valoare a peisajului cultural
 • Descriere:
  -prelungirea pietonalului din zona N.Bălcescu în zona P-ței Victoriei
  -reconversia spațiului Pieței Victoriei/un nou sistem pietonal
  -remodelarea vegetaților pentru punerea în valoare a monumentelor de for public și a fronturilor construite valoroase
  -realizarea unui nou sistem de iluminare în zonă: iluminat de siguranță, iluminat artistic de punere in valoare a monumentelor istorice, iluminat ornamental pentru zonele plantate, iluminat ocazional pentru spectacole, sarbatori, etc
  -mobilier urban adaptat specificului zonei
  -reconfigurarea rețelelor aeriene în canalizații subterane
  -remodelarea parcului existent la vest de Catedrala Ortodoxă din Piața Victoriei
  -reconfigurarea spațiului existent la est față de Catedrala Ortodoxă din Piața Victoriei: refacerea grupului sanitar public în variantă subterană si refacerea fântânii arteziene în varianta la nivelul pardoselilor exterioare pietonale
  -realizarea unui spațiu urban cu rol de semnal al accesului în zona protejată din direcția străzii Armatei și E68 la intersecția acestora cu strada A. Iancu, fiind compus dintr-un sens giratoriu, o platformă pietonală adiacentă acestuia sub forma de sector de cerc cu fântâni arteziene din pardoseli și amplasare pe contur a unei colone sau busturi reprezentative pentru cultura zonală
  -asigurarea unor spații de parcare în această zonă prin amenajare parcare în fosta incinta SC Activitatea Goscom SA Orăștie: s-a achiziționat terenul din fosta incinta SC Activitatea Goscom SA suprafață 4345 mp, se vor demola constructii de pe o suprafata de 780 mp si se vor amenaja aproximativ 210 locuri de parcare
  -amenajare și dotare urbana in curtea Spitalului Vechi, pe strada Nicolae Bălcescu: se vor desfiinta si se vor demola anexele imobilului pe o suprafata de 599 mp, se va amenaja si dota cu mobilier urban adaptat specificului zonei, fântână în pardoseală si se va amenaja zona verde de protecție a zidului cetății
  -reabilitare străzi și trotuare
 • Finanțare: bugetul local
 • Stadiu: în derulare studii /documentații tehnico-economice

2 Construcție hală pentru produse agroalimentare “La Stadion“ (2017...)
 • Obiective: realizarea unei piețe agroalimentare închise care se dezvoltă pe două niveluri și asigură organizarea pe ramuri comerciale.
 • Descriere:
  -structura metalică a halei se va închide cu panouri izolatoare și tâmplărie termoizolantă
  -asigurarea unei temperaturi ambientale optime prin încălzirea spațiilor iarna și sisteme de ventilare vara și amplasarea grupurilor sanitare în conformitate cu normele actuale
  -se propune o platforma cu containere subterane pentru preluarea selectivă a deșeurilor
 • Valoare: 3.173.077 RON
 • Finanțare: bugetul local
 • Stadiu: în derulare procedură achiziție lucrări de construire

3 Continuare lucrări pentru extinderea sediului Primăriei Municipiului Orăștie (2017...)
 • Obiective: continuare lucrări pentru extinderea sediului Primăriei Municipiului Orăștie
 • Descriere:
  -clădire cu regimul de înălțime D+P+2E
  -arhitectura: recompartimentare, finisaje interioare, tâmplărie interioară, finisaje exterioare, amenajări exterioare
  -instalații: încălzire, sanitare, ventilare, electrică, desfumare, telefonie și internet
 • Valoare: 1.006.614 RON
 • Finanțare: bugetul local
 • Stadiu: în derulare execuție lucrări de construire

Pagina 1 din 2 -- Numar total proiecte: 6
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori