web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local

CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL CU AUTISM


Centrul de zi pentru copilul cu autism Orăștie este un compartiment al Serviciului Public de Asistență Socială subordonat Consiliului Local al Municipiului Orăștie.

Sediul serviciului: Municipiul Orăștie, str.Eroilor, nr.40
Tel.fix: 0254.241.300

Obiectul de activitate al serviciului social îl constituie menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copiilor cu tulburări pervazive de dezvoltare (tulburare autistă, tulburare Asperger, tulburare dezintegrativă a copilăriei, tulburarea Rett, tulburarea globală de dezvoltare, autism atipic) în vederea îmbunătățirii calității vieții copiilor cu autism și a familiilor acestora, de a extinde serviciile acordate, de a preveni și combate marginalizarea socială a copiilor cu autism, de a facilita incluziunea școlară și socială, de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor cu autism.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate

 1. copiii cu tulburări din spectrul autist sau tulburări asociate diagnosticate;
 2. familiile copiilor cu tulburări din spectrul autist sau tulburări asociate diagnosticate.

Servicii acordate:

 • servicii de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate;
 • consiliere socială;
 • consiliere psihologică;
 • psihoterapie cognitiv-comportamentală;
 • analiză aplicată a comportamentului (terapie ABA);
 • terapie comportamentală;
 • formarea și organizarea autonomiei personale;
 • terapie de integrare senzorială;
 • evaluare psihologică;
 • evaluare comportamentală și a abilităților;
 • logopedie;
 • ergoterapie.

Centrul de zi pentru copilul cu autism

Colț de lucru din centrul de zi pentru autism

Condițiile de acces/admitere în centru

a) acte necesare:
 • bilet de trimitere de la medicul specialist;
 • cererea prin care se solicită integrarea copilului în programul de recuperare, de către părinți;
 • copie a certificatului de încadrare într-un grad de handicap;
 • copie certificat naștere, copie după BI/CI al părinților;
 • ancheta socială;
 • plan de servicii;
 • adeverință medicală pentru copil cu vaccinările efectuate de la medicul de familie;
 • analize medicale pentru intrarea copilului în colectivitate;
 • adeverință medicală părinte/reprezentant legal.
b) criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:
 • să fie diagnosticați cu o tulburare din spectrul autist;
 • vârsta cuprinsă între: 2 și 14 ani;
 • să dețină certificat de încadrare în grad de handicap.

© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori