web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact

Obiective de investiții

Număr obiective / pagină:
1 All Pagina:

1 Modernizarea rețelei de apă, strada Pricazului (2016)
 • Obiective: Eliminarea pierderilor de apă și a sistării furnizării apei potabile datorită uzurii conductei existente.
 • Detalii: Înlocuirea rețelei de apă din conducte de oțel cu conducte PEHD și a branșamentelor aferente.
 • Valoare: 482.481 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: finalizat

2 Lucrări la canalizarea menajeră pe străzile I.Mihu - Dealul Mic (2016)
 • Obiective: Ridicarea confortului locuitorilor și eliminarea infestării pânzei freatice.
 • Detalii:
  - Lucrări la canalizarea menajeră, 1500 m;
  - Racorduri individuale la canalizare;
 • Valoare: 398.172 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: finalizat

3 Reabilitare căi comunicații în Municipiul Orăștie (2014...2016)
 • Obiective: Lucrări de reabilitare privind căile de comunicație pe străzile Crișan, Viilor, 9 Mai, Ilarie Chendi, Horea, Cloșca;
 • Detalii:
  - Lucrări de pavaj carosabil, trotuar;
  - Lucrări de amenajare spații verzi;
  - Rigole de scurgere ape pluviale;
  - Aducerea căminelor la cotă;
 • Valoare: 1.603.073 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: finalizat

4 Reabilitarea și retehnologizarea stației de epurare al apei uzate din Municipiul Orăștie (2014...2016)
 • Obiective: Conform directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane și H.G. 188/2002, are loc reabilitarea și retehnologizarea stației de epurare al apei uzate din Municipiul Orăștie.
 • Detalii:
  - Reabilitarea și echiparea obiectivelor tehnologice existente;
  - Retehnologizarea stației de epurare astfel încât sa se creeze posibilitatea epurării apelor uzate rezultate din Municipiul Orăștie;
  - Extinderea stației de epurare cu obiecte tehnologice noi necesare trecerii de la tehnologia cu epurare prin biofiltru la epurarea tehnologică cu namol epurat;
 • Valoare: 3.944.396 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: finalizat

5 Lucrări de extindere canalizare menajeră în Municipiului Orăștie (2014...2016)
 • Obiective:
  Ridicarea nivelului de confort pentru locuitori și eliminarea infestării pânzei freatice, în zona de nord și nord-est a Municipiului Orăștie.
 • Detalii:
  - Lucrări de canalizare menajeră (4,4 km);
  - Stație pompare ape (3 buc);
  - Camine de vizitare;
  - Racorduri individuale;
  - Conducte de la Stația de Pompare la Stația de Epurare.
 • Valoare: 2.305.854 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: finalizat

6 Lucrări de reparații și întreținere în Municipiul Orăștie (2014...)
 • Obiective:
  Înlocuirea elementelor degradate din planul urbanistic pentru: străzi, alei, trotuare și parcări în Municipiul Orăștie.
 • Detalii:
  - Reparații trotuare cu îmbrăcăminte asfaltică (11.000 mp);
  - Reparații la carosabil prin turnare covor asfaltic (40.000 mp);
  - Decolmatare șanțuri (5200 mp);
  - Înlocuire borduri mici (11.000 mp) și borduri mari (5.000 mp);
  - Marcaje longitudinale (40 km) si marcaje transversale (4.200 mp);
 • Valoare: 7.325.840 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: în derulare

7 Bloc ANL nr.125, str. Pricazului (2010...2011)
 • Obiective: crearea de locuințe pentru tineri cu vârsta sub 35 ani
 • Detalii: construirea unui bloc de locuințe cu 40 apartamente cu una și două camere, în str. Pricazului, în regim de înălțime P+3+M.
 • Valoare: 6.861.953 RON
 • Finanțare: bugetul de stat, bugetul local
 • Stare: finalizat

8 Corp clădire grădiniță cu 6 grupe în Orăștie, str.Luminii nr.8 (2009...)
 • Obiective: Îmbunătățirea sistemului educativ preșcolar
 • Detalii: Structura de rezistență a construcției: cadre din beton aramat cu ziarie din cărămidă.
  Construcție în regim P+1, cu 6 săli de clasă, o sală de sport, cabinet medical, vestiare, grupuri sanitare etc.
 • Valoare: 1.732.717 RON
 • Finanțare: bugetul de stat și bugetul local
 • Stare: în derulare

9 Regularizare Canalul Morii (2007...2013)
 • Obiective: asigurarea unui regim mai bun de scurgere a apelor prin canal, preîntâmpinarea creșterii vegetației în albia canalului și pe marginea lui, asigurarea stării de sănătate și curățenie a zonei riverane a canalului.
 • Detalii: Canalul Morii străbate municipiul Orăștie pe o lungime de 4,9 km, între stăvilarul de la plecarea din râul Grădiștea până la vărsare în râul Orăștie.
  Structura de rezistență va fi formată din:
  - zid de sprijin din beton armat cu plase sudate;
  - radier din beton armat cu plase sudate;
  - podețe din beton armat cu diafragme din beton armat monolit și tablier din plăci prefabricate.
 • Valoare: 3.060.750 RON
 • Finanțare: bugetul local
 • Stare: finalizat

10 Modernizare centru istoric (2007...2010)
 • Obiective: Reabilitarea centrului istoric al municipiului Orăștie, str.Nicolae Balcescu (parțial), P-ța A.Vlaicu
 • Detalii:
  - lucrări pavaj a carosabilului cu piatră cubică din granit;
  - lucrări de pavaj a trotuarelor cu dale din granit;
  - amenajare zone verzi, amenajare parcări;
  - modernizarea iluminatului public stradal;
  - dotarea cu mobilier urban.
 • Valoare: 3.403.975 RON
 • Finanțare: credite bancare (obligațiuni)
 • Stare: finalizat

11 Extindere sediu primărie (2007...)
 • Obiective: Asigurarea condițiilor adecvate funcționării instituției, care în prezent își desfășoară activitatea într-un imobil vechi reabilitat, dar care are în continuare probleme de igrasie și un spațiu redus pentru personal.
 • Detalii: construcție situată în centrul istoric al municipiului Orăștie, în Piața Aurel Vlaicu. Regimul de înălține: D+P+2.
  Structura de rezistență:
  - structură în cadre cu stâlpi, grinzi și planșee din beton armat;
  - pereți din zidărie de cărămidă.
 • Valoare: 3.516.906 RON
 • Finanțare: bugetul local
 • Stare: în derulare

12 Bloc ANL nr.82, str. Pricazului (2005...2009)
 • Obiective: crearea de locuințe pentru tineri cu vârsta sub 35 ani
 • Detalii: construirea unui bloc de locuințe cu 32 apartamente cu una și două camere, în str. Pricazului, în regim de înălțime P+3
 • Valoare: 3.872.181 RON
 • Finanțare: buget de stat si buget local
 • Stare: finalizat

Pagina 1 din 1 -- Număr total obiective: 12
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori