web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Obiective de investiții

Număr obiective / pagină:
1 All Pagina:

1 Modernizarea rețelei de apă, strada Pricazului (2016)
 • Obiective: Eliminarea pierderilor de apă și a sistării furnizării apei potabile datorită uzurii conductei existente.
 • Detalii: Înlocuirea rețelei de apă din conducte de oțel cu conducte PEHD și a branșamentelor aferente.
 • Valoare: 482.481 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: finalizat

2 Lucrări la canalizarea menajeră pe străzile I.Mihu - Dealul Mic (2016)
 • Obiective: Ridicarea confortului locuitorilor și eliminarea infestării pânzei freatice.
 • Detalii:
  - Lucrări la canalizarea menajeră, 1500 m;
  - Racorduri individuale la canalizare;
 • Valoare: 398.172 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: finalizat

3 Reabilitare căi comunicații în Municipiul Orăștie (2014...2016)
 • Obiective: Lucrări de reabilitare privind căile de comunicație pe străzile Crișan, Viilor, 9 Mai, Ilarie Chendi, Horea, Cloșca;
 • Detalii:
  - Lucrări de pavaj carosabil, trotuar;
  - Lucrări de amenajare spații verzi;
  - Rigole de scurgere ape pluviale;
  - Aducerea căminelor la cotă;
 • Valoare: 1.603.073 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: finalizat

4 Reabilitarea și retehnologizarea stației de epurare al apei uzate din Municipiul Orăștie (2014...2016)
 • Obiective: Conform directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane și H.G. 188/2002, are loc reabilitarea și retehnologizarea stației de epurare al apei uzate din Municipiul Orăștie.
 • Detalii:
  - Reabilitarea și echiparea obiectivelor tehnologice existente;
  - Retehnologizarea stației de epurare astfel încât sa se creeze posibilitatea epurării apelor uzate rezultate din Municipiul Orăștie;
  - Extinderea stației de epurare cu obiecte tehnologice noi necesare trecerii de la tehnologia cu epurare prin biofiltru la epurarea tehnologică cu namol epurat;
 • Valoare: 3.944.396 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: finalizat

5 Lucrări de extindere canalizare menajeră în Municipiului Orăștie (2014...2016)
 • Obiective:
  Ridicarea nivelului de confort pentru locuitori și eliminarea infestării pânzei freatice, în zona de nord și nord-est a Municipiului Orăștie.
 • Detalii:
  - Lucrări de canalizare menajeră (4,4 km);
  - Stație pompare ape (3 buc);
  - Camine de vizitare;
  - Racorduri individuale;
  - Conducte de la Stația de Pompare la Stația de Epurare.
 • Valoare: 2.305.854 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: finalizat

6 Lucrări de întreținere și reparații străzi, trotuare, parcări și drumuri pe raza Municipiului Orăștie (2014...)
 • Obiective: lucrări de întreținere și reparații străzi, trotuare, parcări și drumuri
 • Detalii:
  - lucrări de reparare a drumurilor
  - lucrări de întreținere și reparații carosabil și trotuare pe străzile: Andrei Șaguna, Gheorghe Lazăr, Decebal, Avram Iancu
  - plombări pe străzile: Libertății, Tudor Vladimirescu, Pța Victoriei
  - reparații alee bl. nr. 26 din str. Pricazului, reparații alee din Parcul Tineretului
 • Valoare: 930.000 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: în derulare

7 Bloc ANL nr.125, str. Pricazului (2010...2011)
 • Obiective: crearea de locuințe pentru tineri cu vârsta sub 35 ani
 • Detalii: construirea unui bloc de locuințe cu 40 apartamente cu una și două camere, în str. Pricazului, în regim de înălțime P+3+M.
 • Valoare: 6.861.953 RON
 • Finanțare: bugetul de stat, bugetul local
 • Stare: finalizat

8 Regularizare Canalul Morii (2007...2013)
 • Obiective: asigurarea unui regim mai bun de scurgere a apelor prin canal, preîntâmpinarea creșterii vegetației în albia canalului și pe marginea lui, asigurarea stării de sănătate și curățenie a zonei riverane a canalului.
 • Detalii: Canalul Morii străbate municipiul Orăștie pe o lungime de 4,9 km, între stăvilarul de la plecarea din râul Grădiștea până la vărsare în râul Orăștie.
  Structura de rezistență va fi formată din:
  - zid de sprijin din beton armat cu plase sudate;
  - radier din beton armat cu plase sudate;
  - podețe din beton armat cu diafragme din beton armat monolit și tablier din plăci prefabricate.
 • Valoare: 3.060.750 RON
 • Finanțare: bugetul local
 • Stare: finalizat

9 Modernizare centru istoric (2007...2010)
 • Obiective: Reabilitarea centrului istoric al municipiului Orăștie, str.Nicolae Balcescu (parțial), P-ța A.Vlaicu
 • Detalii:
  - lucrări pavaj a carosabilului cu piatră cubică din granit;
  - lucrări de pavaj a trotuarelor cu dale din granit;
  - amenajare zone verzi, amenajare parcări;
  - modernizarea iluminatului public stradal;
  - dotarea cu mobilier urban.
 • Valoare: 3.403.975 RON
 • Finanțare: credite bancare (obligațiuni)
 • Stare: finalizat

10 Bloc ANL nr.82, str. Pricazului (2005...2009)
 • Obiective: crearea de locuințe pentru tineri cu vârsta sub 35 ani
 • Detalii: construirea unui bloc de locuințe cu 32 apartamente cu una și două camere, în str. Pricazului, în regim de înălțime P+3
 • Valoare: 3.872.181 RON
 • Finanțare: buget de stat si buget local
 • Stare: finalizat

Pagina 1 din 1 -- Număr total obiective: 10
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori