web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Cultură Sănătate Proiecte investiții Carieră Contact

Proiecte finalizate

Număr proiecte / pagină:
1 All Pagina:

1 Îmbunătățirea calității vieții și înfrumusețare peisagistică prin crearea de spații verzi în parcul "Prichindel" din Orăștie (2011)
 • Obiective: înfrumusețarea peisagistică a părculețului "Prichindel" prin amenajarea unui spațiu verde și amplasarea unor piese de mobilier urban
 • Detalii: proiect realizat în parteneriat cu Asociația PRO-ISIS
 • Valoare: 8.000 RON

2 Energie verde pentru apă caldă la Spitalul Municipal Orăștie (2011)
 • Obiective:
  - modernizarea sistemului de producere a apei calde prin montarea de panouri solare, în scopul reducerii cheltuielilor privind utilitățile;
  - realocarea resurselor financiare economisite pentru medicamente și materiale sanitare;
  - reducerea noxelor degajate în atmosferă
 • Detalii: proiect realizat în parteneriat cu Spitalul Municipal Orăștie

3 Reabilitarea stației de sterilizare a Spitalului Municipal Orăștie (2010)
 • Obiective:
  - reabilitarea și modernizarea stației de sterilizare pentru obținerea condițiilor conforme de funcționare, în scopul creșterii siguranței serviciilor medicale acordate populației;
  - asistență medico-sanitară gratuită oferită cetățenilor în timpul implem. proiectului.
 • Detalii: proiect realizat în parteneriat cu Spitalul Municipal Orăștie
 • Valoare: 48.000 RON

4 Natura și tehnica - "Europe for citizens" Programme (2009)
 • Obiective: schimb de experiență educativ între elevii unităților școlare din Orăștie și cele din orașul înfrățit Sliedrecht (Olanda)
 • Valoare: 3.750 euro

5 Drum forestier Valea Rea și ramificație, din cadrul Ocolului Silvic Valea Orăștiei (2008)
 • Obiective: Creare drum forestier, acces cătun Ciungi și dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic și sportiv
 • Valoare: 598.515 euro

6 Parteneriate de succes pentru elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Orăștie (2008)
 • Obiective: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Orăștie, modernizarea sălii de ședințe a Primăriei Municipiului Orăștie și perfecționarea reprezentanților autorității publice locale pentru accesarea de fonduri europene
 • Valoare: 57.370 euro

7 Modernizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei din Orăștie (2008)
 • Obiective: Modernizarea sistemului de management al serviciilor de stare civilă și evidență a persoanei din Orăștie
 • Valoare: 63.293 euro

8 Centru Social Comunitar - Club de joacă pentru școlari (2007)
 • Obiective: îmbunătățirea serviciilor sociale oferite în centrul de zi prin amenajarea unui club de joacă cu caracter educațional
 • Valoare: 42.325 euro

9 Centru de urgență - servicii integrate pentru recuperare (2007)
 • Obiective: Servicii integrate de recuperare pentru persoane vârstnice din Orăștie cu pareze, semipareze, fără posibilitatea accesării unor servicii specializate, beneficiari ai grupurilor dezavantajate
 • Valoare: 54.768 euro

10 Centru de integrare prin terapie ocupațională - Asociația CONATIV (2005)
 • Obiective: integrarea persoanelor cu handicap fizic în societate prin asigurarea condițiilor de muncă specifice
 • Valoare: 23.000 RON

11 Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă (2004...2024)
 • Obiective: reabilitare rețele de alimentare cu apă (program SAMTID)
 • Valoare: 900.000 euro

12 Centru de urgență în municipiul Orăștie (2004...2005)
 • Obiective: creare adăpost temporar și așezământ de solidaritate (parteneriat cu Asociația Sprijiniți Copiii)
 • Valoare: 72.640 euro

13 Centru social în municipiul Orăștie (2004)
 • Obiective: realizare Centru social, asigurare servicii pentru refacerea relațiilor în familiile dezorganizate (parteneriat cu Asociația Sprijiniți Copiii)
 • Valoare: 130.200 euro

14 Centru social multifuncțional (2004)
 • Obiective: furnizare servicii sociale pentru categoriile defavorizate, realizare microcantină și centru de sănătate (parteneriat cu Asociația Sprijiniți Copiii)
 • Valoare: 210.000 euro

15 Reabilitarea Grupului Școlar Nicolaus Olahus (2003...2004)
 • Obiective: lucrări de reparații și consolidare clădire școală
 • Valoare: 420.000 euro

16 Dezvoltare multiculturală prin schimburi comunitare (2003)
 • Obiective: schimb de experiență între tineri karatiști români și francezi (parteneriat cu Asociația Parrains d’Orăștie)
 • Valoare: 4.000 euro

17 Transparență și integritate (2003)
 • Obiective: elaborare Cod de conduită pentru funcționarii publici (parteneriat cu organizația ONE EUROPE din Olanda)
 • Valoare: 15.000 euro

18 Promovarea potențialului economic și turistic al zonei Orăștie (2002...2003)
 • Obiective: realizare Centru informare turistică și materiale informative (parteneriat cu Asociația Dava)
 • Valoare: 23.300 euro

19 Modernizarea gestionării deșeurilor urbane (2001)
 • Obiective: amenajare rampă colectare și depozitare deșeuri menajere, achiziționare Multicar
 • Valoare: 61.455 RON

Pagina 1 din 1 -- Număr total proiecte: 19
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori