web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local

Proiecte finanțate din fonduri europene

Numar proiecte / pagina:
1 All Pagina:

1 Planificarea strategica teritoriala si soluții integrate pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Orăștie. (2020...2022)
 • Obiective: Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
  • Îmbunătățirea procesului de planificare strategică și alocare a resurselor în cadrul Municipiului Orăștie prin introducerea unui sistem intern managerial certificat (SCIM).
  • Îmbunătățirea procesului decizional, de planificare strategică și alocare a resurselor în cadrul Primăriei Municipiului Orăștie prin introducerea unui sistem de control intern managerial (SCIM), elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbană (SIDU) 2021 - 2027, plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) 2021 - 2023.
  • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul UAT Orăștie și a domeniilor partajate: Spitalul Municipal Orăștie și Serviciul Public de Asistență Sociala, in vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. Astfel, se vor reduce întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităților operative și se va asigura accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Orăștie. De asemenea, se are în vedere retro-digitalizarea unui număr a 50.000 de dosare aflate în arhiva clasică a Spitalului Municipal Orăștie și a Serviciului Public de Asistență Socială și cu valoare operațională prezentă pentru a facilita rezolvarea cererilor cetățenilor în curs de soluționare.
 • Descriere: Rezultate estimate:
   Platforma informatică front-office de tip „portal” pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de Primăria Municipiului Orăștie
   Ordine și siguranță publică portal pentru sesizări front-office poliția locală, servicii front-office de sesizări privind violența domestică
   Modul Urbanism: se va asigura funcționalitatea automatizată pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție, rapoarte INS, recepții lucrări si alte operațiuni specifice, servicii front-office de consultare/depunere formulare urbanism, consultare registru spații verzi.
   Modul asistentă socială: va permite procesarea digitală a dosarelor, cu încărcarea informațiilor, alte operațiuni de automatizare/eficientizare activitate.
   Modulul harta interactiva GIS - care va permite accesul la o hartă în format web care va asigura acces la informații geografice
   Modul Poliție Locală: cu facilități de evidentă si gestionare a drumurilor si parcărilor locale, se va permite verificarea validității autorizațiilor emise de primărie, pentru reducerea deplasărilor în teren, în urma unor sesizări false.
   Modulul de management al documentelor și arhivă electronică va permite înregistrarea documentelor trimiterea și urmărirea acestora departamente, emiterea de rapoarte de activitate pe documente, utilizator.
 • Valoare: 3.564.910 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: precontractare

2 WiFi4EU (2019...2020)
 • Obiective: Proiectul WiFi4EU este destinat cetățenilor și vizitatorilor din UE, fiind menit să asigure accesul gratuit la Wi-Fi în 11 spații publice (9 exterioare și 2 interioare), cum ar fi parcuri, piețe, clădiri publice, pe teritoriul municipiului Orăștie.
 • Descriere: Se va realiza:
  - instalarea a 11 echipamente wireless care să asigure utilizatorilor servicii de internet de înaltă calitate.
  - asigurarea unui abonament de conectivitate de mare viteză în bandă largă.
  - asigurarea serviciilor de mentenanță a sistemului.
 • Valoare: 72.504 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare procedură achiziții dotări

3 Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Orăștie / Axa prioritară administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente (2019...)
 • Obiective: Consolidarea capacității Primăriei Municipiului Orăștie de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de primărie prin simplificarea procedurilor administrației locale.
 • Descriere: Se vor implementa:
  - o platformă integrată pentru servicii electronice
  - un portal de servicii online 24 de ore din 24
  - digitalizarea arhivelor
  - un sistem de management al calității conform SR EN ISO 9001/2015
 • Valoare: 3.216.100 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare procedură achiziție proiectare și execuție

4 Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță", transformarea acesteia în Centru Cultural multifuncțional si reabilitarea strazii Dacilor, în Municipiul Orăștie / Axa prioritara 13/13.1/1/7
(2018...)
 • Obiective:
  Restaurarea și reabilitarea structurală a Casei de Cultură de la 1870 și punerea ei în conformitate cu cerințele legale actuale
  -Reabilitarea și modernizarea infastructurii stradale urbane strada Dacilor
 • Descriere:
  -o sală nouă de spectacole cu spații anexe
  -restaurarea și reabilitarea structurală pentru tronsonul 1 și 2
  -refacerea finisajelor
  -lucrări de reabilitare și schimbare a pardoselii
  -refacerea completa a tronsonului 3, se va opta pentru o sală cu 250/300 de locuri
  -refacerea totală a instalațiilor sanitare, termice, electrice
  -reabilitări de structură până la zidărie, tencuieli, ferestre și restaurare cu detalii de lemn
  -restaurarea sălii de consiliu (parter) și a sălii oglinzilor
  -restaurare porți istorice (în număr de 2)
  -lucrări la fațada principală
  -readucerea în starea normală de funcționare a infrastructurii străzii Dacilor și îmbunătățirea performanțelor de siguranță în exploatare al acesteia
 • Valoare: 26.238.773 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare procedură achiziție proiectare și execuție

5 Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces, în Municipiul Orăștie Axa prioritara 13 SP.13.1 (2018...)
 • Obiective:
  Înființarea unui Muzeu al Civilizației Dacice, în locația Spitalul Vechi, cu următoarea structură: Parter - Muzeul Civilizației Dacice, Etaj 1 - Etnografie și folclor, Etaj 2 - Muzeu Carte veche și icoană veche + crearea unui spațiu de documente și cercetare pentru Comitetul UNESCO și Consiliul Științific al monumentului Sarmizegetusa Regia
 • Descriere:
  -expunerea și promovarea patrimoniului arheologic descoperit în zona Cetăților Dacice
  -realizarea unei conexiuni muzeale și turistice între cele două capitale Sarmizegetuza Regia și Ulpia Traiana Sarmizegetusa
  -relocarea patrimoniului cultural imobil al Muzeului de Etnografie și Artă Populară Orăștie în același spațiu exponențial
  -realizarea unui centru de informare și promovare turistică
  -reabilitarea și modernizare infrastructurii de acces străzile N. Bălcescu (Tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, Cetății
 • Valoare: 24.283.201 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare procedură achiziție proiectare și execuție

6 Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Nicolaus Olahus în Municipiul Orăștie, județul Hunedoara Axa prioritara 10.2 (2018...)
 • Obiective:
  Reabilitarea, modernizarea, dotarea și amenajarea exterioara a Liceului Tehnologic Nicolaus Olahus
 • Descriere:
  -lucrări de reabilitare și modernizare corp A (clădire de patrimoniu)
  -dotări cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, dar și cu softuri educaționale
  -reabilitare sistem termic și rețele de utilități
  -acces persoane cu dizabilități
  -amenajări exterioare
  -amenajarea terenului de sport multifuncțional în aer liber
 • Valoare: 6.573.918 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare procedură achiziție proiectare și execuție

7 Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în Municipiul Orăștie / Axa prioritara 3.1 C (2018...)
 • Obiective: extindere și modernizare rețea de iluminat public
 • Descriere:
  -se va interveni pe aproximativ pe 70% din totalul suprafeței de iluminat public
  -înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător, inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice - stâlpi, rețele
  -achiziționarea /instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public
  -crearea /extinderea /reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane
  -utilizarea surselor regenerabile de energie
 • Valoare: 14.275.240 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare procedură achiziție proiectare

8 Construcție și dotare Creșă Nouă, str Luminii, nr.10, municipiul Orăștie / Axa prioritara 10.1 A (2018...)
 • Obiective:
  Construcție creșă nouă pe strada Luminii nr. 10
 • Descriere:
  -construcția și echiparea infrastructurii pentru 3 grupe cu câte 9 copii, TOTAL 27 copii
 • Valoare: 3.499.553 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare procedură achiziție proiectare și execuție

9 Extinderea, modernizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit strada Luncii / Axa prioritara 10.1 A (2018...)
 • Obiective:
  Modernizare, extindere si dotare gradiniță strada Luncii Axa prioritara 10.1 A
 • Descriere:
  -Modernizarea /extinderea /echiparea infrastructurii educaționale pentru 27 copii
 • Valoare: 2.725.169 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare procedură achiziție lucrări de construire

10 Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei / Axa prioritara 5.1 (2018...)
 • Obiective:
  Restaurare, consolidare, conservare Cetatea Orăștiei, precum și realizarea unui obiect conex pentru amenajări exterioare
 • Descriere:
  -lucrări de reîntregire și reconstituire a zidurilor și turnurilor cetății
  -reîntregirea / reconstituirea turnului de la mijlocul curtinei de est a cetății
  -reîntregirea / reconstituirea / consolidarea turnului de la mijlocul curtinei de sud
  -reîntregirea / reconstituirea / consolidarea turnului și bastionului de la mijlocul curtinei de vest
  -restaurarea, consolidarea și conservarea zidurilor Cetății Orăștiei
  -reconstituirea sistemului de colectare a apelor pluviale
  -amenajări exterioare: amenajare infrastructură cu alei pietonale, parcări, paviment; iluminat nocturn și ambiental, mobilier urban, vegetație decorativă, elemente de reîntregire a atmosferei istorice, stâlpi informativi, panouri informative, plachete metalice personalizate, opere de artă, restaurare fântână arteziană
 • Valoare: 22.488.671 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare procedură achiziție proiectare și execuție

11 Creșterea eficienței energetice a clădirii atelier școală + sală de gimnastică + săli de clasă din cadrul Colegiului Național Aurel Vlaicu din Municipiul Orăștie / Axa prioritara 3.1 B (2017...)
 • Obiective:
  Lucrări majore de creștere a eficienței energetice a clădirii atelier școală, sală de gimnastică, săli de clasă din cadrul Colegiului Național Aurel Vlaicu municipiul Orăștie.
 • Descriere:
  -termoizolarea acoperișului tip terasă
  -repararea trotuarului de protecție
  -izolarea termică a fațadei, parte opacă
  -izolarea termica a fațadei, parte vidrată
  -reabilitarea termica a sistemului de încălzire/furnizare a apei calde de consum
  -instalarea unei centrale pe biomasa sub forma de peleți
  -instalare a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii pentru sala de sport
  -reabilitarea /modernizarea instalației electrice
  -reabilitarea /modernizarea instalației de iluminat
  -instalații anti-incendiu
 • Valoare: 3.355.785 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare procedură achiziție lucrări de construire

12 Lucrări de eficientizare la Spitalul Municipal Orăștie / Axa prioritara 3.1 B (2017...)
 • Obiective:
  Lucrări majore de creștere a eficientei energetice pe întreg spitalul și reducerea consumurilor de energie calorică și electrică prin utilizarea unor sisteme de iluminat eficiente energetic (corpuri de iluminat cu led), panouri solare și panouri și corpuri de iluminat fotovoltaice
 • Descriere:
  -lucrări de înlocuire și izolare a acoperișului pe întreaga suprafață a spitalului
  -înlocuirea centralei termice
  -lucrări de izolare a canalului termic
  -lucrări de înlocuire a rețelelor termice de interior, a rețelelor electrice de iluminat de interior
  -înlocuirea ferestrelor și ușilor de exterior
  -izolarea clădirii spitalului
  -înlocuirea ascensoarelor
  -reabilitarea podului din corpul B și introducerea lui în circuitul spitalului
 • Valoare: 13.641.000 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare execuție lucrări de construire

13 Reabilitare, modernizare și dotare cantină socială strada Gheorghe Lazăr din municipiul Orăștie / Axa prioritara 8.1 A (2017...)
 • Obiective:
  lucrări de reabilitare și modernizare cantină socială pe strada Gheorghe Lazăr
 • Descriere:
  -lucrări de desfacere a unor pereți interiori
  -lucrări de compartimentare interioară conform nevoilor funcționale ale beneficiarului
  -realizarea de pereți noi de compartimentare
  -reparații la nivelul pereților
  -refaceri de finisaje interioare și exterioare înlocuire de tâmplărie existentă
  -lucrări de reparații la nivelul învelitorii, refacerea terasei necirculabile
  -anveloparea termică a clădirii cu polistiren ignifug
  -lucrări de instalații termice, electrice, sanitare, antiefracție
  -dotare cu mobilier și echipamente
  -racordare la rețelele utilitare: apă, canalizare, curent electric, gaz
  -asigurarea unei surse alternative pentru apa caldă menajeră prin panouri solare
 • Valoare: 2.450.887 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare execuție lucrări de construire

14 Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Orăștie - Proiect 1 / Axa prioritara 3.1 A (2017...)
 • Obiective:
  Lucrări de reabilitare termică a anvelopei pentru următoarele blocuri de locuințe:
  -Blocul de locuință 37, scările A, B, C - Str. Pricazului nr. 37
  -Blocul de locuință 53, scările A, B, C, D - Str. N. Bălcescu nr. 53
  -Blocul de locuință 40 - Str. Gării nr. 40
  -Blocul de locuință E, scările A, B, C, D - Str. Eroilor
  -Blocul de locuință 10, scările A, B, C, D, E, F, G, H - Str. Mureșul nr. 10
  -Blocul de locuință 72, scările A, B, C - Str. Pricazului nr. 72
  -Blocul de locuință 78, scările A, B, C - Str. Pricazului nr. 78
  -Blocul de locuință 2, scările A, B, C - Str. Armatei nr. 2
 • Descriere:
  Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
  -izolarea termică a fațadelor - parte opacă cu termoizolație de 15 cm
  -izolarea termică a fațadei - parte vidrată
  -închiderea balcoanelor, izolarea termică a parapeților
  -izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel
  -instalarea unor panouri solare electrice, inclusiv achiziționarea acestora
  -repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere sau afectează funcționalitatea blocului
  -repararea acoperișului șarpantă, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apei
  -demontarea instalaților și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului precum și remontarea lor după lucrările de intervenție
  -refacerea finisajelor interioare în zona de intervenție
  -refacerea canalelor de ventilație din apartamente
  -crearea de facilități pentru persoane cu dizabilități
  -refacerea finisajelor interioare
 • Valoare: 10.820.084 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare execuție lucrări de construire

15 Amenajarea de spații verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată "Stadion Mecanica" din Municipiul Orăștie / Axa prioritara 5.2 (2017...)
 • Obiective:
  reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante și neutilizate din zona "Stadion Mecanica" a municipiului Orăștie
 • Descriere:
  1.Amenajarea spații verzi (parc și grădină) 35.125 mp:
  -alei pietonale
  -spațiu verde
  -mobilier urban
  -1 teren sintetic multifuncțional de sport
  -1 loc de joacă pentru copii + 1 zona fitness adulți
  -1 skatepark
  -o scenă pentru activități culturale
  -fântână arteziană
  -anexă administrativă
  -împrejmuire perimetrală spațiu verde
  2.Modernizare strada Târgului - 1,21 km:
  -extindere rețea de alimentare cu apă pe str. Târgului și până în amplasamentul investiției
  -extindere rețea de canalizare pe str. Târgului și până în amplasamentul investitiei
  -modernizare drum
 • Valoare: 14.214.090 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare execuție lucrări de construire

16 Construire locuințe sociale cu centru educațional și îmbunătățirea infrastructurii publice urbane, în municipiul Orăștie, județul Hunedoara /Axa prioritara 13.1/1/7 (2017...)
 • Obiective:
  Asigurarea necesarului de locuințe sociale pentru rromi, oferind condiții de trai decente, în conformitate cu legea locuinței.
 • Descriere:
  -realizarea unui complex cu unități de locuit având regimul de înălțime P și P+1E
  -construirea unui numar de 60 locuințe sociale amplasate în 10 de locuințe colective, din care 5 au regim de înaltime P+E cu 4 apartamente cu o camera pe nivel si 5 cu regim de inaltime P cu 4 apartamente cu o camera.
  -construirea unui centru educațional, cu o capacitatea medie de 20 persoane, ce va deservi persoanele vulnerabile din zona marginalizata din Sud-Estul municipiului Orăștie
  -fundații din beton, pereți de BCA, elemente structurale din beton armat, șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă de beton
  -amenajare prin pavare drum vicinal de acces la locuințele sociale
  -extindere rețea canalizare ape menajere ce va deservi locuințele sociale prevazute în proiect
  -o magazie lemne
 • Valoare: 16.711.313 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare procedură achiziție proiectare și execuție

17 Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Orăștie - Proiect 2 / Axa prioritara 3.1 A (2017...)
 • Obiective:
  Lucrări de reabilitare termică a anvelopei pentru următoarele blocuri de locuințe:
  -Blocul A, scarile A,B,C,D,E - Str. Eroilor
  -Blocul B1, scarile A,B,C - Str. Eroilor
 • Descriere:
  Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
  -izolarea termică a fațadelor - parte opacă cu termoizolație de 15 cm
  -izolarea termică a fațadei - parte vidrată
  -închiderea balcoanelor, izolarea termică a parapeților
  -izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel
  -instalarea unor panouri solare electrice, inclusiv achiziționarea acestora
  -repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere sau afectează funcționalitatea blocului
  -repararea acoperișului șarpantă, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apei
  -demontarea instalaților și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului precum și remontarea lor după lucrările de intervenție
  -refacerea finisajelor interioare în zona de intervenție
  -refacerea canalelor de ventilație din apartamente
  -crearea de facilități pentru persoane cu dizabilități
  -refacerea finisajelor interioare
 • Valoare: 2.828.438 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare execuție lucrări de construire

Pagina 1 din 1 -- Numar total proiecte: 17
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori