web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Învățământ Cultură Sănătate Guestbook Contact

Obiective de investiții

Număr obiective / pagină:
1 2 3 4 All Pagina:

4 Reabilitarea și retehnologizarea stației de epurare al apei uzate din Municipiul Orăștie (2014...2016)
 • Obiective: Conform directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane și H.G. 188/2002, are loc reabilitarea și retehnologizarea stației de epurare al apei uzate din Municipiul Orăștie.
 • Detalii:
  - Reabilitarea și echiparea obiectivelor tehnologice existente;
  - Retehnologizarea stației de epurare astfel încât sa se creeze posibilitatea epurării apelor uzate rezultate din Municipiul Orăștie;
  - Extinderea stației de epurare cu obiecte tehnologice noi necesare trecerii de la tehnologia cu epurare prin biofiltru la epurarea tehnologică cu namol epurat;
 • Valoare: 3.944.396 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: finalizat

5 Lucrări de extindere canalizare menajeră în Municipiului Orăștie (2014...2016)
 • Obiective:
  Ridicarea nivelului de confort pentru locuitori și eliminarea infestării pânzei freatice, în zona de nord și nord-est a Municipiului Orăștie.
 • Detalii:
  - Lucrări de canalizare menajeră (4,4 km);
  - Stație pompare ape (3 buc);
  - Camine de vizitare;
  - Racorduri individuale;
  - Conducte de la Stația de Pompare la Stația de Epurare.
 • Valoare: 2.305.854 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: finalizat

6 Lucrări de reparații și întreținere în Municipiul Orăștie (2014...)
 • Obiective:
  Înlocuirea elementelor degradate din planul urbanistic pentru: străzi, alei, trotuare și parcări în Municipiul Orăștie.
 • Detalii:
  - Reparații trotuare cu îmbrăcăminte asfaltică (11.000 mp);
  - Reparații la carosabil prin turnare covor asfaltic (40.000 mp);
  - Decolmatare șanțuri (5200 mp);
  - Înlocuire borduri mici (11.000 mp) și borduri mari (5.000 mp);
  - Marcaje longitudinale (40 km) si marcaje transversale (4.200 mp);
 • Valoare: 7.325.840 RON
 • Finanțare: Bugetul local
 • Stare: în derulare

Pagina 2 din 4 -- Număr total obiective: 12
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori