web mail
formulare
Start Harta Istoric Aleși locali Organigrama Proiecte investiții Carieră Contact Monitorul oficial local

Proiecte finanțate din fonduri europene

Numar proiecte / pagina:
1 2 3 4 5 6 All Pagina:

13 Reabilitare, modernizare și dotare cantină socială strada Gheorghe Lazăr din municipiul Orăștie / Axa prioritara 8.1 A (2017...)
 • Obiective:
  lucrări de reabilitare și modernizare cantină socială pe strada Gheorghe Lazăr
 • Descriere:
  -lucrări de desfacere a unor pereți interiori
  -lucrări de compartimentare interioară conform nevoilor funcționale ale beneficiarului
  -realizarea de pereți noi de compartimentare
  -reparații la nivelul pereților
  -refaceri de finisaje interioare și exterioare înlocuire de tâmplărie existentă
  -lucrări de reparații la nivelul învelitorii, refacerea terasei necirculabile
  -anveloparea termică a clădirii cu polistiren ignifug
  -lucrări de instalații termice, electrice, sanitare, antiefracție
  -dotare cu mobilier și echipamente
  -racordare la rețelele utilitare: apă, canalizare, curent electric, gaz
  -asigurarea unei surse alternative pentru apa caldă menajeră prin panouri solare
 • Valoare: 2.450.887 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare execuție lucrări de construire

14 Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Orăștie - Proiect 1 / Axa prioritara 3.1 A (2017...)
 • Obiective:
  Lucrări de reabilitare termică a anvelopei pentru următoarele blocuri de locuințe:
  -Blocul de locuință 37, scările A, B, C - Str. Pricazului nr. 37
  -Blocul de locuință 53, scările A, B, C, D - Str. N. Bălcescu nr. 53
  -Blocul de locuință 40 - Str. Gării nr. 40
  -Blocul de locuință E, scările A, B, C, D - Str. Eroilor
  -Blocul de locuință 10, scările A, B, C, D, E, F, G, H - Str. Mureșul nr. 10
  -Blocul de locuință 72, scările A, B, C - Str. Pricazului nr. 72
  -Blocul de locuință 78, scările A, B, C - Str. Pricazului nr. 78
  -Blocul de locuință 2, scările A, B, C - Str. Armatei nr. 2
 • Descriere:
  Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
  -izolarea termică a fațadelor - parte opacă cu termoizolație de 15 cm
  -izolarea termică a fațadei - parte vidrată
  -închiderea balcoanelor, izolarea termică a parapeților
  -izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel
  -instalarea unor panouri solare electrice, inclusiv achiziționarea acestora
  -repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere sau afectează funcționalitatea blocului
  -repararea acoperișului șarpantă, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apei
  -demontarea instalaților și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului precum și remontarea lor după lucrările de intervenție
  -refacerea finisajelor interioare în zona de intervenție
  -refacerea canalelor de ventilație din apartamente
  -crearea de facilități pentru persoane cu dizabilități
  -refacerea finisajelor interioare
 • Valoare: 10.820.084 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare execuție lucrări de construire

15 Amenajarea de spații verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată "Stadion Mecanica" din Municipiul Orăștie / Axa prioritara 5.2 (2017...)
 • Obiective:
  reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante și neutilizate din zona "Stadion Mecanica" a municipiului Orăștie
 • Descriere:
  1.Amenajarea spații verzi (parc și grădină) 35.125 mp:
  -alei pietonale
  -spațiu verde
  -mobilier urban
  -1 teren sintetic multifuncțional de sport
  -1 loc de joacă pentru copii + 1 zona fitness adulți
  -1 skatepark
  -o scenă pentru activități culturale
  -fântână arteziană
  -anexă administrativă
  -împrejmuire perimetrală spațiu verde
  2.Modernizare strada Târgului - 1,21 km:
  -extindere rețea de alimentare cu apă pe str. Târgului și până în amplasamentul investiției
  -extindere rețea de canalizare pe str. Târgului și până în amplasamentul investitiei
  -modernizare drum
 • Valoare: 14.214.090 RON
 • Finanțare: fonduri europene
 • Stadiu: în derulare execuție lucrări de construire

Pagina 5 din 6 -- Numar total proiecte: 17
© 2003-2013 Primăria Municipiului Orăștie -> Realizatori