MUNICIPIUL ORĂȘTIE
portalul oficial al municipiului

Proiecte HCL (Legea 52/2003)

Data publicării Titlul proiectului Documente
16.01.2023privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăștie în vederea organizării și desfășurării concursului județean de muzică populară tradițională românească „Buna mea m-o învățat”, ediția I-a
  12.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2023 în municipiul Orăștie
  22.12.2022Proiect Hotarare privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Orăștie aprobat prin HCL nr.206/2022
  19.12.2022Proiect Hotarare privind aprobarea Regulamentului de amplasare a teraselor sezoniere în zona Centrului Istoric al Municipiului Orăștie
  16.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a spațiilor excedentare temporar disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Orăștie
  16.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la circulația autovehiculelor pe tronsonul Piața Victoriei – str. N.Bălcescu – Piața A.Vlaicu din Centrul Istoric al municipiului Orăștie
  06.12.2022Proiect Hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie și Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Orăștie
  24.11.2022Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023
  16.11.2022Proeict de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social „Cantina de Ajutor Social” din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială Orăștie aprobat prin H.C.L nr.158/2020
  14.11.2022Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.206/2022 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Orăștie și a contractului de accesoriu la Contractul nr. 44/10.10.2022 încheiat între Asociația De Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara” și SC Supercom SA pentru prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru - județul Hunedoara
  09.11.2022Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului Orăştie
  07.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice a Municipiului Orăștie pentru anul 2023 în forma inițială
  12.10.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Orăștie
  29.09.2022Proiect de hotărâre privind interzicerea depozitării sau abandonării deșeurilor de orice fel pe domeniul public sau privat al municipiului Orăștie
  27.06.2022Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la aprobarea de taxe speciale şi contribuții lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de Asistență Socială Orăştie
  05.04.2022Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2023
  10.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A. Orăștie pe anul 2022
  21.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) Orăștie pentru perioada 2021-2023
  21.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Orăștie
  03.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru bugetare participativă în cadrul U.A.T Municipiul Orăștie, județul Hunedoara
  02.02.2022Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul municipiului Orăștie
  13.12.2021Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice a Municipiului Orăștie pentru anul 2022
  13.12.2021Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
  09.09.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii referitoare la eșalonarea la plată a sumelor restante datorate bugetului local al municipiului Orăștie
  13.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021
  30.03.2021Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2022
  24.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice și sportive ce se vor desfășura pe parcursul anului 2021 în municipiul Orăștie
  22.03.2021Proiect de hotărâre privind bugetarea participativăla nivelul municipiului Orăștie
  22.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare şi a Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare
  04.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăştiei" R.A. Orăştie pe anul 2021
  19.02.2021Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a unei suprafețe de pășune, aflată în proprietatea privată a Municipiului Orăștie
  17.02.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Parcului "ORĂȘTIE ARENA PARK" din municipiul Orăștie
  17.02.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Orăştie
  15.04.2020Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2021
  24.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public de Gospodărire Comunală Orăştie
  06.03.2020Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020
  03.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăştiei" R.A Orăştie pe anul 2020
  30.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2020 în municipiul Orăştie
  17.01.2020Proiect de hotărâre privind menţinerea în anul 2020 a salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Orăştie, la nivelul aferent lunii decembrie 2019
  02.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a Municipiului Orăştie pentru anul 2020
  08.11.2019Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului Orăştie
  17.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019
  08.04.2019Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Orăştie care închiriază utilaje din dotarea Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie
  28.11.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a Municipiului Orăştie pentru anul 2019
  06.11.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii populaţiei municipiului Orăştie de la plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor pluviale
  26.09.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii referitoare la subvenţionarea sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân, de pe teritoriul municipiului Orăştie
  09.05.2018Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei în Centrul vechi al municipiului Orăştie
  07.02.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Orăştie
  05.12.2017Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
  03.11.2017Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi utilizare a locurilor de joacă şi agrement din municipiul Orăstie
  05.04.2017Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe şi tarife pentru utilizarea terenurilor de tenis şi minifotbal proprietatea municipiului Orăştie situate în str.Pricazului, f.n.
  24.11.2016Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
  24.11.2016Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a Municipiului Orăştie pentru anul 2017
  15.10.2015Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.