MUNICIPIUL ORĂȘTIE
portalul oficial al municipiului

Proiecte HCL (Legea 52/2003)

Data publicării Titlul proiectului Documente
29.09.2022Proiect de hotărâre privind interzicerea depozitării sau abandonării deșeurilor de orice fel pe domeniul public sau privat al municipiului Orăștie
27.06.2022Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la aprobarea de taxe speciale şi contribuții lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de Asistență Socială Orăştie
05.04.2022Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2023
10.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A. Orăștie pe anul 2022
21.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) Orăștie pentru perioada 2021-2023
21.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Orăștie
03.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru bugetare participativă în cadrul U.A.T Municipiul Orăștie, județul Hunedoara
02.02.2022Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul municipiului Orăștie
13.12.2021Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice a Municipiului Orăștie pentru anul 2022
13.12.2021Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
09.09.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii referitoare la eșalonarea la plată a sumelor restante datorate bugetului local al municipiului Orăștie
13.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021
30.03.2021Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2022
24.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice și sportive ce se vor desfășura pe parcursul anului 2021 în municipiul Orăștie
22.03.2021Proiect de hotărâre privind bugetarea participativăla nivelul municipiului Orăștie
22.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare şi a Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare
04.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăştiei" R.A. Orăştie pe anul 2021
19.02.2021Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a unei suprafețe de pășune, aflată în proprietatea privată a Municipiului Orăștie
17.02.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Parcului "ORĂȘTIE ARENA PARK" din municipiul Orăștie
17.02.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Orăştie
15.04.2020Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2021
24.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public de Gospodărire Comunală Orăştie
06.03.2020Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020
03.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăştiei" R.A Orăştie pe anul 2020
30.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2020 în municipiul Orăştie
17.01.2020Proiect de hotărâre privind menţinerea în anul 2020 a salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Orăştie, la nivelul aferent lunii decembrie 2019
02.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a Municipiului Orăştie pentru anul 2020
08.11.2019Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului Orăştie
17.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019
08.04.2019Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Orăştie care închiriază utilaje din dotarea Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie
28.11.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a Municipiului Orăştie pentru anul 2019
06.11.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii populaţiei municipiului Orăştie de la plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor pluviale
26.09.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii referitoare la subvenţionarea sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân, de pe teritoriul municipiului Orăştie
09.05.2018Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei în Centrul vechi al municipiului Orăştie
07.02.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Orăştie
05.12.2017Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
03.11.2017Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi utilizare a locurilor de joacă şi agrement din municipiul Orăstie
05.04.2017Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe şi tarife pentru utilizarea terenurilor de tenis şi minifotbal proprietatea municipiului Orăştie situate în str.Pricazului, f.n.
24.11.2016Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
24.11.2016Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a Municipiului Orăştie pentru anul 2017
15.10.2015Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.