MUNICIPIUL ORĂȘTIE
portalul oficial al municipiului

Proiecte HCL (Legea 52/2003)

Data publicării Titlul proiectului Documente
15.04.2024Proiect Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara și modificarea și completarea Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similare din Județul Hunedoara
15.04.2024Proiect Hotărâre privind aprobarea Documentelor suport și a Documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare
19.03.2024Proiect Hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism – ”Construire locuințe familiale, branșamente/racorduri la utilități, operațiuni notariale privind circulația imobiliară”, str.Pricazului, f.nr., Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara
26.02.2024Proiect Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională respectiv de creștere a gradului de acces al cetățeniilor la documente de interes public cu privire la activitatea Primăriei și Consiliului Local al municipiului Orăștie
19.02.2024Proiect Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăștie pe anul 2024
01.02.2024Proiect Hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2024 în municipiul Orăștie
11.01.2024Proiect Hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism – ”Construire hală structură metalică, spații de depozitare și birouri P+1E în municipiul Orăștie”, strada Armatei, f.nr., județul Hunedoara
10.01.2024Proiect Hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism – ”Zonă industrială în intravilanul Municipiului Orăștie”, strada Gării, f.nr., județul Hunedoara
19.12.2023Proiect Hotarare privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism – „Construire locuințe familiale, branșamente/racorduri la utilități, operațiuni notariale privind circulația imobiliară, str.Pricazului, F.Nr, Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”
12.12.2023Proiect Hotarare privind completarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale aflate în proprietatea sau administrarea municipiului Orăștie destinate închirierii aprobate prin H.C.L nr.6/2017
11.12.2023Proiect Hotarare privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice a Municipiului Orăștie pentru anul 2023 în forma inițială
29.11.2023Proiect Hotarare privind modificarea și completarea Regulamentului de amplasare a teraselor sezoniere în zona Centrului Istoric al Municipiului Orăștie aprobat prin HCL nr.5/2023
20.11.2023Proiect Hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
20.11.2023Proiect Hotarare privind completarea Regulamentului referitor la repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale aflate în proprietatea publică a Municipiului Orăștie aprobat prin HCL nr.159/2023
16.11.2023Proiect Hotarare privind modificarea anexei la HCL nr.176/2010 referitoare la încadrarea pe zone fiscale a municipiului Orăștie
13.11.2023Proiect Hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social „Cantina de Ajutor Social” din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială Orăștie aprobat prin H.C.L nr.158/2020
31.10.2023Proiect Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Orăștie
23.10.2023Proiect Hotarare privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului Orăştie
17.10.2023privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism – „Zonă rezidențială și servicii, branșamente/racorduri la utilități și operațiuni notariale privind circulația imobiliară” în municipiului Orăștie, strada Pricazului, f.nr., județul Hunedoara
18.09.2023Proiect Hotarare privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de achiziție nr.44/167/2022 având ca obiect : „Prestarea serviciului de salubrizare în zona colectare 3 Centru, Județul Hunedoara”, precum și mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” să semneze actul adițional
04.09.2023Proiect Hotarare privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism – „Locuință de serviciu, spațiu depozitare, realizare împrejmuire, branșamente/racorduri la utilități, str.9 Mai, F.Nr, Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”
01.09.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de contractare și a Documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru, Județul Hunedoara”, precum și acordarea unor mandate
03.08.2023Proiect Hotărâre privind aprobarea procedurilor şi a condițiilor de realizare a schimburilor in cazul locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii
21.06.2023Proiect Hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism – „Centru comercial, strada Pricazului, F.Nr., Municipiul Orăștie, Județul Hunedoara”
08.05.2023Proiect Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale ,,Sebastian Bornemisa” Orăștie
30.03.2023Proiect Hotarare privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2024
28.03.2023Proiect Hotarare privind inițierea procedurii de închiriere a unor suprafețe de pășune disponibile, aflate în proprietatea privată a Municipiului Orăștie
22.02.2023Proiect Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăștie pe anul 2023
15.02.2023Proiect Hotarare privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023
06.02.2023Proiect Hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul SMID Județul Hunedoara și a anexelor, a Strategiei de contractare, a Planului tarifar actualizat, a Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județului Hunedoara și avizarea Documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ,,Delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara”, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea președintelui Asociației să semneze contractul de delegare
12.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2023 în municipiul Orăștie
22.12.2022Proiect Hotarare privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Orăștie aprobat prin HCL nr.206/2022
19.12.2022Proiect Hotarare privind aprobarea Regulamentului de amplasare a teraselor sezoniere în zona Centrului Istoric al Municipiului Orăștie
16.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a spațiilor excedentare temporar disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Orăștie
16.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la circulația autovehiculelor pe tronsonul Piața Victoriei – str. N.Bălcescu – Piața A.Vlaicu din Centrul Istoric al municipiului Orăștie
06.12.2022Proiect Hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăștie și Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Orăștie
24.11.2022Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023
16.11.2022Proeict de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social „Cantina de Ajutor Social” din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială Orăștie aprobat prin H.C.L nr.158/2020
14.11.2022Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.206/2022 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Orăștie și a contractului de accesoriu la Contractul nr. 44/10.10.2022 încheiat între Asociația De Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara” și SC Supercom SA pentru prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru - județul Hunedoara
09.11.2022Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului Orăştie
07.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice a Municipiului Orăștie pentru anul 2023 în forma inițială
12.10.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Orăștie
29.09.2022Proiect de hotărâre privind interzicerea depozitării sau abandonării deșeurilor de orice fel pe domeniul public sau privat al municipiului Orăștie
27.06.2022Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la aprobarea de taxe speciale şi contribuții lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de Asistență Socială Orăştie
05.04.2022Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2023
10.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A. Orăștie pe anul 2022
21.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) Orăștie pentru perioada 2021-2023
21.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Orăștie
03.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru bugetare participativă în cadrul U.A.T Municipiul Orăștie, județul Hunedoara
02.02.2022Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul municipiului Orăștie
13.12.2021Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice a Municipiului Orăștie pentru anul 2022
13.12.2021Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
09.09.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii referitoare la eșalonarea la plată a sumelor restante datorate bugetului local al municipiului Orăștie
13.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021
30.03.2021Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2022
24.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice și sportive ce se vor desfășura pe parcursul anului 2021 în municipiul Orăștie
22.03.2021Proiect de hotărâre privind bugetarea participativăla nivelul municipiului Orăștie
22.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare şi a Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare
04.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăştiei" R.A. Orăştie pe anul 2021
19.02.2021Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a unei suprafețe de pășune, aflată în proprietatea privată a Municipiului Orăștie
17.02.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Parcului "ORĂȘTIE ARENA PARK" din municipiul Orăștie
17.02.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Orăştie
15.04.2020Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2021
24.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public de Gospodărire Comunală Orăştie
06.03.2020Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020
03.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăştiei" R.A Orăştie pe anul 2020
30.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2020 în municipiul Orăştie
17.01.2020Proiect de hotărâre privind menţinerea în anul 2020 a salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Orăştie, la nivelul aferent lunii decembrie 2019
02.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a Municipiului Orăştie pentru anul 2020
08.11.2019Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului Orăştie
17.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019
08.04.2019Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Orăştie care închiriază utilaje din dotarea Serviciului Public de Gospodărire Municipală Orăştie
28.11.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a Municipiului Orăştie pentru anul 2019
06.11.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii populaţiei municipiului Orăştie de la plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor pluviale
26.09.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii referitoare la subvenţionarea sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân, de pe teritoriul municipiului Orăştie
09.05.2018Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei în Centrul vechi al municipiului Orăştie
07.02.2018Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Orăştie
05.12.2017Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
03.11.2017Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi utilizare a locurilor de joacă şi agrement din municipiul Orăstie
05.04.2017Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe şi tarife pentru utilizarea terenurilor de tenis şi minifotbal proprietatea municipiului Orăştie situate în str.Pricazului, f.n.
24.11.2016Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
24.11.2016Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a Municipiului Orăştie pentru anul 2017
15.10.2015Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.